Nieuws uit de Brugse regio

Spirit relatief tevreden met GRUP Chartreuse


Brugge, vrijdag 29/4/2005. Pascal Ennaert van Spirit verklaart in een eerste reactie op het GRUP Chartreuse, dat voorlopig werd aanvaard door de Vlaamse Regering, relatief tevreden te zijn. 'Als kleinste partner in de Vlaamse Regering was het voor spirit onmogelijk de heersende politieke consensus te doorbreken. In de mate van het mogelijke zijn we er toch in geslaagd inhoudelijk te wegen op het GRUP.'

'Een niet te onderschatten stap werd al in de vorige legislatuur gezet door toenmalig Vlaams spirit-minister Paul Van Grembergen, bevoegd voor monumenten en landschappen. Hij be-sliste om de archeologische sites palend aan de expresweg/chartreuseweg en de omgeving van de historische hoeve Groot Magdalenagoed respectievelijk te beschermen als archeologische zone en als dorpsgezicht. Wetenschappelijk onderzoek van de archeologische site wijst op prehistorische sporen, waarschijnlijk van een begraafplaats uit de midden bronstijd (3de mil-lennium voor Christus).'

'Het RUP erkent de belangrijke rol van het Chartreusegebied als open ruimte en respecteert ook de beschermde sites rond het hoeve Groot Magdalenagoed en verder tot aan de expres-weg. Het belangrijk open gebied tussen de expresweg en de toegangsdreef naar het hoeve Groot Magdalenagoed wordt trouwens mede op onze vraag groen ingekleurd. Ook de inkleu-ring van de Lac van Loppem als groene ruimte kan op termijn mogelijks een extra meerwaar-de bieden voor de groene ruimte rond Brugge.'

'Concreet betekent dit dat de nieuwe kantoorgebouwen niet langs de expresweg zullen ko-men, maar wel tegenaan de autosnelweg, vlakbij de afrit Loppem en het bestaand bedrijven-terrein. We probeerden hiermee de ruimtelijke impact hierdoor (sterk) te beperken.'

'Daarnaast heeft spirit erop aangedrongen dat de nieuwe zone voor kantoorachtigen geen con-currerende positie mag innemen t.o.v. de gewenste kantoorontwikkelingen aan het station van Brugge. De stationsomgeving wordt immers door velen als beste locatie naar voor geschoven voor arbeidsintensieve en klantgerichte kantoorontwikkelingen en dit zowel vanuit sociaal als mobiliteitsoogpunt. Het station is immers ook het knooppunt van alle lokale en regionale bus-lijnen, waardoor het vanuit de hele Brugse regio vlot bereikbaar is, ook voor wie niet auto-mobiel is.'

Samenvattend stelt Pascal Ennaert: 'Ons gevoel t.a.v. het RUP Chartreuse blijft dubbel. De kantorenzone komt in de open ruimte, op een ongelukkige locatie, maar anderzijds is een belangrijk deel van het open Chartreusegebied nu toch definitief beschermd. Dit sluit toch duidelijk aan bij ons jarenlange consequent aangehouden standpunt. En dat dit RUP uit-eindelijk toch ook groene accenten legt, is een pluim die we op onze hoed mogen steken. Het wordt nu hoog tijd om met evenveel energie en dadendrang te werken aan een groen RUP ter definitieve bescherming van de rest van de Brugse Groene Gordel. Ook een echt strategisch en duurzaam plan voor de steeds beperkter wordende omgeving van de stations-buurt kan nu niet meer uitblijven.'

(FN-Meegedeeld-Spirit)
Meer over Politiek    Pascal Ennaert    Archeologie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag