Nieuws uit de Brugse regio

Laatste schouwen en torens van Carcoke gaan zaterdag neer


Zeebrugge, donderdag 26/5/2005. Na een succesvolle dynamitering op zaterdag 30 oktober 2004 van een 70 meter hoge schouw op de site van Carcoke in Zwankendamme, zal de OVAM op 28 mei 2005 de twee stenen schouwen van 40 en 30 meter en de vijf gaswastorens met een hoogte van 30 meter neerhalen.

Net zoals de eerder neergehaalde schouw in 2004, zijn de twee schouwen ook nu binnenin gereinigd : water op zeer hoge druk heeft alle roet en schadelijke deeltjes losgespoten. Onderaan is het vuile water opgevangen en gezuiverd via de waterzuivering. Ook twee van de vijf gaswastorens zijn leeggemaakt en gereinigd zoals voorzien. Dit is echter niet het geval met de andere drie die nog gevuld zijn met de oorspronkelijke gevaarlijke inhoud. De reiniging van de gaswastorens verliep moeilijker dan gepland wegens het aaneen klitten van de inhoud. Het was technisch en menselijk onmogelijk de inhoud manueel via de top leeg te maken, zoals initieel voorzien.

De OVAM houdt vast aan haar principe van maximaal efficiŽnt en veilig werken, zelfs bij moeilijke klussen. Daarom zijn er bijkomende voorzorgs-maatregelen voorzien. Binnenin de cilinders is zowel bovenaan als onderaan een polyuretaanschuimen prop aangebracht om het 'uitvliegen' van gevaarlijke afvalstoffen te voorkomen tijdens en na het neerkomen. Zo zullen alle openingen in de gaswastorens worden gedicht en komen de torens op een zandbed terecht ter voorkoming van beschadiging. Tevens zal een watergordijn vrijkomend stof neerslaan en wordt de kwaliteit van de lucht in de omgeving opgevolgd. Ook tijdens het weekend wordt actief toezicht uitgeoefend op de site.

Uiteindelijk kiezen de OVAM en haar aannemer er niet voor om de torens omver te duwen zoals gebeurd is op de site te Marly, maar zullen de gaswassers gekanteld worden op hun betonnen sokkel. De dynamitering gebeurt dus onder de toren waardoor de inhoud niet kan ontvlammen.

De inhoud van een dergelijke toren is niet zo onschuldig, zoals bleek uit de brand op de site van het zusterbedrijf te Marly in december 2003. Zo zijn er hoge concentraties aan kankerverwekkende PAK (polyaromatische koolwaterstoffen), carboline-olie en kwik aanwezig, wat een bijkomend aandachtspunt is bij deze operatie.
De bedrijven in de omgeving werden vooraf aangeschreven en een bewonersbrief werd verdeeld door de stad Brugge.

Een derde dynamiteringmoment wordt voorzien eind 2005 en sluit de sloopwerken af. Tot op heden verliepen de werken zoals gepland zonder hinder voor de buurt en bedrijven rondom de site.

(FN-Meegedeeld-OVAM)

Meer over Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag