Nieuws uit de Brugse regio

Zeebruggenaren willen trouwen in Zeebrugge


Zeebrugge, vrijdag 26/8/2005. Sinds meer dan 40 jaar is Brugge opgesplitst in twee districten van de burgerlijke stand. Het eerste district omvat alle deelgemeentes, behalve Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege. Die drie behoren dus tot het tweede district.

De opsplitsing betekent dat er voor beide districten aparte registers worden gehouden. Inwoners van het eerste district kunnen voor alle handelingen in verband met de Burgerlijke Stand terecht op de Burg. Inwoners van het tweede district moeten zich daarvoor naar het Gemeenschapshuis in Zeebrugge wenden. Dit laatste bekent ook dat inwoners van het tweede district niet kunnen huwen in de Gotische zaal van het stadhuis, tenzij ze uiteraard met een inwoner van het eerste district huwen. Dit laatste zorgde enige tijd geleden voor opschudding.

Enquête

Op vraag van het College van burgemeester en schepenen organiseerde de Informatiedienst een enquête over het al dan niet afschaffen van het 2de district van de burgerlijke stand in Zeebrugge. De inwoners van Zwankendamme, Zeebrugge en Lissewege kregen daarbij de kans om hun mening aan te kruisen op een enquêteformulier dat ze samen met een bewonersbrief met uitleg toegestuurd krijgen. De oproep verscheen ook in het stadsmagazine Bruggespra@k.

De resultaten van de enquête werden vandaag aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd. Uit de resultaten blijkt dat het grote merendeel van de respondenten, namelijk 84 %, voorstander is van de huidige situatie en dus wenst dat de twee districten blijven bestaan. Dit maakt dat inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege ervoor kiezen om in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge te trouwen.

Al eerder werd aangekondigd dat het Stadsbestuur het Gemeenschapshuis van Zeebrugge wil opwaarderen, dit in het kader van het Europees project Cities Regain Image and Identity. Bedoeling is de toegankelijkheid en de functionaliteit van het gebouw te verbeteren. Uiteraard wordt de infrastructuur ook geoptimaliseerd voor het voltrekken van huwelijken. Het architectenbureau Archimago uit Brugge is met de opdracht belast. Op vraag van het stadsbestuur is Archimago gestart met een consultatieronde bij de gebruikers en bezoekers van het Gemeenschapshuis. De resultaten van deze bevraging zullen gebruikt worden als basis voor het ontwerp.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Zeebrugge    Lissewege    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag