Nieuws uit de Brugse regio

11.11.11 rond millenniumdoelstellingen van start


Brugge, zaterdag 22/10/2005. De Brugse derdewereldorganisaties zijn deze morgen op het Simon Stevinplein de jaarlijkse lokale 11.11.11-campagne.

Centraal thema dit jaar zijn de millenniumdoelstellingen, de verklaring die 191 landen - waaronder BelgiŽ - in 2000 ondertekenden.

Tegen 2015 willen de ontertekenaars belagrijke vooruitgang boeken in de oplossing van 3e wereld problemen: het aantal armen moet halveren, basisonderwijs voor alle kinderen moet gegarandeerd kunnen worden, ziektes als HIV en malaria moeten worden aangepakt,Ö.

De campagne werd in Brugge toegelicht door Bogdan Vanden Berghe, nationaal secretaris van 11.11.11 in een vraaggesprek met de voorzitter van de Brugse Derdewereldraad, Joris Kennis.

In Brugge deden delegaties van sp.a, Spirit, Groen!, CD&V en een aantal politieke jongerenorganisaties mee. Ook 11.11.11, Oxfam Wereldwinkels, Wereldsolidariteit en FOS vielen op, samen met de vakbonden ABVV en ACV.

Namens het Brugse stadsbestuur gaf schepen Lieve Mus aan dat Brugge rond derdewereldproblemen meer wil doen, alhoewel een datum voor het behalen van de 0.7 procent nog niet mogelijk was...

De klok tikt...

(FN-Op Locatie)


Meer over Techniek    Tewerkstelling    Politiek    CD&V    Groen    sp.a    Vakbonden    Lieve Mus    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag