Nieuws uit de Brugse regio

Brugse Samenwerking lanceert meldpunt zwerfvuil


Brugge, dinsdag 25/10/2005. Terwijl we met zijn allen in Vlaanderen tot de wereldtop behoren van het sorteren en het scheiden van afval, neemt het probleem van zwerfvuil steeds toe. Het achteloos weggooien van afval werkt, samen met het asociale gedrag van sluikstorten en het achterlaten van hondenpoep, een gevoel van ergernis, nonchalance en onveiligheid in de hand. De kosten voor het opruimen rijzen de pan uit.

Meldpunt

Vanaf woensdag 26 oktober 2005 lanceert de groep Brugse Samenwerking een meldpunt om de problemen met zwerfvuil in het Brugse in kaart te brengen. Mensen kunnen problemen uit hun buurt eenvoudig melden door een mail te sturen naar meldpunt.zwerfvuil@brugsesamenwerking.be

"De aanleiding is de grote positieve respons op de actie van Veel-O-Vriendelijk Sint-Michiels toen we gedurende één maand de problemen met zwerfvuil op het fietspad Kerkebekepad hebben opgevolgd. Foto's toonden aan dat, ondanks de regelmatige opkuis van het Stadsbestuur, het zwerfvuil welig blijft tieren. Mensen in de buurt waren opgelucht dat er eindelijk aandacht kwam voor hun terechte ergernis over het vele zwerfvuil. Ook op andere plaatsen in Brugge leeft deze problematiek!" verduidelijkt Annick Lambrecht.

"Het Brugse Stadsbestuur doet nu al heel wat inspanningen om het zwerfvuil op te ruimen. Acties om zwerfvuil op te ruimen zijn natuurlijk heel positief, maar voorkomen ervan is nog veel belangrijker," stelt Lambrecht. "Wij stellen het Stadsbestuur dan ook voor om het zwerfvuil structureel en preventief te bestrijden door gericht te sensibiliseren, toezicht door stadswachten op de 'drukke' tijdstippen, alternatieve straffen en het eventueel inschakelen van vlinderploegen."

(FN-Meegedeeld-BS)


Meer over Annick Lambrecht    Sint-Michiels    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag