Nieuws uit de Brugse regio

Sluipverkeer neemt toe in de omgeving van Sint-Lucas


Brugge, zaterdag 19/11/2005. De sp.a kern van Assebroek hield op zaterdag 19 november een verkeersveiligheidswandeling in de wijk tussen het sportpark Daverlo en de Baron Ruzettelaan. Er werd gestart aan het kruispunt van de Weidestraat, de Odegemstraat en de Zeventorensstraat. 'Hier komt straks een nieuw rondpunt die het snelle verkeer in deze schoolomgeving alvast wat zal afremmen. Met de komst van een nieuwe verkaveling van 14 ééngezinswoningen vlakbij dit kruispunt, zal deze ingreep extra nodig zijn' zegt sp.a gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet en Viviane Nollet van sp.a Assebroek.

Sluipverkeer?

Heel wat bewoners in deze wijk kaarten twee grote problemen aan: het vaak te snelle sluipverkeer en de verkeersdrukte door het vlakbij gelegen Sint-Lucas Ziekenhuis.
'Het ziekenhuis zorgt voor veel extra verkeer in de wijk. Heel wat personeel en bezoekers kennen trouwens de kortste weg doorheen de woonwijken om tot aan het ziekenhuis te geraken. Een mobiliteitsstudie om dit beter in goede banen te leiden lijkt hier aangewezen' aldus Brugs sp.a voorzitter Renaat Landuyt.

Ook de verkeersdrukte is volgens heel wat wijkbewoners toegenomen sinds de jongste werken in de Baron Ruzettelaan. Om Sint-Kruis te bereiken rijden steeds meer mensen door Assebroek om de drukte van de Baron Ruzettelaan, de ring, de Moerkerksesteenweg en de Maalse Steenweg te vermijden. 'Er moet dan ook evenveel aandacht zijn voor de parallelle wegen als voor de hoofdwegen. Nu is er nog te vaak een verplaatsing van de verkeersdrukte van de hoofdassen naar de woonwijken' aldus Renaat Landuyt.

Bomen

In de Odegemstraat kwam opnieuw de problematiek van de lindebomen ter sprake. 'Voor heel wat bewoners is de beperkte lichtinval door de ongesnoeide bomen een probleem. Deze bomen zorgen ook reeds vele jaren voor hars op de auto's, wat het stadsbestuur in het verleden reeds deed beslissen om niet langer linden aan te planten in woonwijken. 'Een totaaloplossing voor de problemen van de Odegemstraat is nogmaals nodig gebleken. Ook de overdreven snelheid moet hierbij worden aangepakt' aldus sp.a gemeenteraadsleden Jürgen Vanpraet, Dolores David en Agnes Versluys.

(FN-Meegedeeld-sp.a)
Meer over Politiek    sp.a    Renaat Landuyt    Sint-Kruis    Assebroek    Dolores David    Viviane Nollet    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag