Nieuws uit de Brugse regio

Bebloemingsproject 'Lisseweegs Vaartje' wint prijs


Brugge, dinsdag 13/12/2005. De Vereniging Voor Openbaar Groen (V.V.O.G.) organiseert ieder jaar samen met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een wedstrijd met de bedoeling het openbaar groen te promoten en interessante groenrealisaties in de kijker te plaatsen. Dit jaar werd aan de openbare besturen gevraagd om deel te nemen met een bebloemingsproject, met een vaste planten-project of met een groenproject.

De stedelijke Groendienst diende het plantenproject met als titel 'Lisseweegs Vaartje' in. Het project genoot de volle aandacht van de jury en werd beloond met een geldprijs, als eerste laureaat in de wedstrijd Vaste Planten en ontving een prijs ter waarde van 450 euro.

Lisseweegs Vaartje

Het Lisseweegs Vaartje is een oude waterweg tussen Brugge en de zee. Aanvankelijk was er tussen de zee en het dorp de "olievliet" en tussen Ter Doest en Brugge de "Lissewegeree". Deze twee waterlopen werden in het begin van de 13e eeuw door een gegraven kanaal met elkaar verbonden, dwars door de dorpsterp, die op sommige plaatsen 4 meter boven de zeespiegel uitsteekt! Het vaartje werd aanvankelijk gebruikt als aanvoersweg voor de Doornikse blauwsteen bij de bouw van de kerk en abdij. Later ook als handelsweg naar Brugge en naar de zee. In Zwankendamme, het vroegere Swaenendamme, was er een sas en een overdracht. Een datumsteen is er nog te zien (Anno 1773). Er zijn drie stenen bruggetjes over het vaartje: de Tiendebrug, de Heulebrug en de Roelandsbrug. D
Het Lisseweegs Vaartje is door zijn relatief hoge ligging de belangrijkste bevloeiingsweg voor onze polder voor landbouw en natuur. De doortocht van Lissewege met zijn geringe diepte was al jaren een grote belemmering voor de goede doorstroming, ook door de algengroei die voor veel reukhinder en vissterfte zorgde. Door de ligging was het onderhoud moeilijk. Ook kwam de instandhouding van de taluds in het gedrang en was het uitzicht door de vele herstellingen niet meer passend in dit mooie dorp. In opdracht van de Nieuwe Polder van Blankenberge werden in 2004 verbeteringswerken uitgevoerd aan het Lisseweegs Vaartje in de doortocht van Lissewege. De nieuwe taluds en het horizontaal banket werden aangelegd in metselwerk van gebakken straatstenen vanaf het betonnen profiel tot op maaiveldhoogte. Om de groei van o.a. korstmossen toe te laten werd gebruik gemaakt van een speciale voegmortel. De berm tussen de wegenis en het talud werd behouden.

Bebloeming

In deze berm, met een gemiddelde breedte van ongeveer 70 cm, zijn door de stedelijke Groendienst planten aangeplant die het huidig typisch dorpszicht van Lissewege kenmerken.
De herbeplanting bestaat uit een bloemrijke zomerbeplanting die verwijst naar de traditionele éénjarige bloemenpracht van Lissewege. De éénjarigen zijn weliswaar vervangen door een assortiment aan vaste planten en bloemrijke heesters, afgewisseld met hier en daar een plantvak met éénjarigen.
De vaste planten zijn o.a. Clematis integrifolia, Clematis alpina, Eryngium tripartitum, Iris chrysographes, Nepeta faassenii, Nepeta nepetelle 'Porzellan',…
Heesters zoals Hydrangea macrophylla, Hydrangea serrata 'Bluebird', Hydrangea macrophylla 'Blaumeise', Jasminum nudiflorum en Deutzia rosea zorgen voor een afwisseling in hoogte en omvang.
De éénjarigen worden ieder jaar opnieuw aangeplant

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Lissewege    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag