Nieuws uit de Brugse regio

Brugse Samenwerking: Steenstraat zaterdagnamiddag verkeersvrij


Brugge, zondag 25/12/2005. 'Brugge moet een echte winkelstad worden en dit niet enkel tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen. De stad en de handelaars stoppen nu veel energie in promotie maar het product 'shoppen in Brugge' kan nog verbeterd worden' aldus Annick Lambrecht en Jürgen Vanpraet namens de Brugse Samenwerking. 'We lanceren dit voorstel dan ook niet toevallig naar aanleiding van de jaarlijkse verkeersvrije shoppingsdagen met het jaareinde. Concreet stellen we voor om de Steenstraat het hele jaar door elke zaterdagnamiddag van 14u tot 18u verkeersvrij en op die manier shoppingvriendelijker te maken'.

'We onderzochten het probleem van het druk doorgaand verkeer in de Brugse Steenstraat op de drukste winkeldag van de week, namelijk de zaterdag. We vroegen ons af waarom auto's zo nodig in de binnenstad moeten rijden in zo'n groot aantal terwijl de randparkings volop worden gepromoot en heel goed functioneren ', stellen sp.a Gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet en Annick Lambrecht.

Zowel de handelaars als consumenten ondervinden veel hinder van zowel auto's als autobussen bij het oversteken van de Steenstraat. De voetpaden zijn op drukke tijdstippen veel te smal waardoor mensen verplicht zijn om zeer dicht naast elkaar te wandelen, wat als onaangenaam wordt ervaren. Vele voetgangers wijken hierdoor uit naar de straat. Voor fietsers is het eveneens een hachelijke onderneming om tussen auto's en bussen nog een veilige plaats te bemachtigen. Voor heel wat Bruggelingen is het blijkbaar ook een reden om het centrum van Brugge te mijden op zaterdag.

Brugge is langzamerhand één van de enige centrumsteden in Vlaanderen zonder verkeersvrije straat in de binnenstad . De Steenstraat behoort nochtans tot de drukste winkelstraten van Vlaanderen. De eigenheid van Brugge laat echter niet toe dat er veel verkeersvrije mogelijkheden zijn. Ons plan biedt een voor de hand liggende oplossing om auto's en bussen uit het straatbeeld te weren op zaterdagnamiddagen.

Voor de bussen van de Lijn en de taxi's stellen we voor dat deze vanaf de Sint-Salvatorskerk, via het traject Heilige-Geeststraat en Oude Burg in de Wollestraat terechtkomen. De bussen kunnen dan naar links afdraaien richting Markt. Aangezien de Steenstraat afgesloten is, zal er uiteraard geen tegenliggend verkeer zijn. Ze kunnen ook hun normale traject vervolgen en aan de Wollestraat naar rechts afslaan.

De fietsers kunnen, vanaf de Sint-Salvatorskerk, via de Zilverstraat de markt bereiken of kunnen te voet meekuieren over dit traject met hun fiets aan de hand. Het autoverkeer heeft daar dan weer tal van mogelijkheden en de parking Zilverpand blijft toegankelijk.

Om te toetsen of ons plan in de smaak valt werd de voorbije weken via enquêtes gepeild naar wat de handelaars uit de Steenstraat zelf van dit voorstel vinden. 3 op 4 handelaars is uitgesproken voor. Vele handelaars zijn van mening dat dit voor hen een opportuniteit kan zijn. Hun klant blijft koning en hun omzetcijfer zal wellicht nog kunnen stijgen. Leveren van goederen kan nog de hele week en ook op zaterdagvoormiddag indien nodig. Ook de handelaars in de andere winkelstraten profiteren ongetwijfeld mee van de verhoogde aantrekkingskracht van Brugge als winkelstad.

'Het plan draagt bij tot een leefbare stad en dit gaat de uittocht van de lokale middenstand naar de stadsrand tegen. De binnensteden worden door Unizo niet voor niets 'de natuurlijke biotoop van de handel' genoemd, verduidelijken Lambrecht en Vanpraet.
Ook de shoppers zelf werden op straat bevraagd op zaterdag 17 december. Hieruit bleek een overgrote meerderheid van 94% voor de idee gewonnen te zijn en dit op meer dan 500 ondervraagden. Slechts 5% was geen voorstander van het verkeersvrij maken en 1% had geen uitgesproken mening.
Via een telefonische bevraging werd dan ook nog eens de mening van de Bruggelingen gevraagd. Van de 230 ondervraagden is slechts 7.4% tegenstander, 13% had geen mening. Een ruime meerderheid van de Bruggelingen (79,6%) steunen het voorstel .

'Hoe rapper hoe liever' hoorden we enkele keren aan de telefoon. Sommige geënquêteerden stelden ook voor om de Steenstraat de ganse zaterdag verkeersvrij te maken. Maar de handelaars waren vragende partij om dit in eerste instantie te beperken tot de namiddag. Verschillende senioren die we telefonisch contacteerden lieten ons trouwens weten dat ze omwille van de drukte op de te smalle voetpaden meer en meer de stad mijden op zaterdag.
'Dit voorstel zal nu worden voorgelegd aan de Handelsegebuurtekring, Toerisme manager Dieter Dewulf en het Brugse stadsbestuur. Het zou alvast een extra impuls betekenen voor het imago van Brugge als winkelstad.'
'Andere steden zoals Gent en Antwerpen bewezen dat hun aantrekkingskracht fel toenam na het invoeren van verkeersvrije of verkeersluwe straten. Waarom zouden wij de lokale economie en de mensen deze mooie troef onthouden?' besluiten Lambrecht en Vanpraet.

(FN-Meegedeeld-BS)
Meer over Politiek    sp.a    Annick Lambrecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag