Nieuws uit de Brugse regio

Brugs stedelijk jaarverslag 2004 is uit


Brugge, woensdag 28/12/2005. Het jaarverslag 2004 van de Stad Brugge is klaar. De turf van meer dan 600 blz. is te koop in de Infodienst, maar kan ook op de website van de Stad Brugge volledig worden ingezien.

De stedelijke Informatiedienst die het jaarverslag samenstelde, gaf het dezelfde inhoudelijke structuur met dezelfde 12 hoofdstukken als de vorige edities. Dit maakt, jaar na jaar, een onderlinge vergelijking mogelijk. Om de massieve informatie - 625 blz. zonder de inhoudstabel mee te tellen - verteerbaar te houden, zijn er talrijke illustraties, tabellen, grafieken en exact 170 foto's ingelast.

Beknopt gezegd bevat het jaarverslag een overzicht van de activiteiten en de werking van de stadsdiensten in de tijdspanne van een jaar. Uitschieter in 2004 was het nieuwe mobiliteitsplan dat op 15 oktober 2004 van start ging en als doel heeft de langparkeerders uit de binnenstad te houden. Om de leefbaarheid en veiligheid van heel Brugge te garanderen worden bus en fiets als alternatieven voor de auto sterk gepromoot. Om het draagvlak voor dit plan zo breed mogelijk te maken, was er een grootscheepse info-campagne, met als orgelpunt de opening van de mobiliteitswinkel.

In 2004 sleutelde de Stad ook op andere vlakken aan de verbetering van de leefkwaliteit. Een greep uit de veelheid: de opening van twee nieuwe speelstraten (Rozendal en Tramstraat), de recreatieve herinrichting van de Sint-Pietersplas, de opening van het Chartreuzinnenbos te Sint-Andries, en de sanering van wat ongetwijfeld één van de zwartste plekken moet zijn op ons grondgebied: de Carcokesite in Zwankendamme.

2004 was ook het jaar waarin enkele verjaardagen te vieren vielen: het 25-jarig bestaan van de stedelijke dienst Leefmilieu, en 200 jaar Openbare Bibliotheek in Brugge. Dat 2002 geen culturele eendagsvlieg was, bewijst het goed gestoffeerde hoofdstuk cultuur, met het accordeonfestival Airbag als één van de uitschieters.

Nog in 2004 werd, na de pensionering van de vorige stadssecretaris, de top van de stedelijke administratie vernieuwd: er kwam een nieuwe secretaris, adjunct-secretaris en ontvanger.

Tot slot nog enkele merkwaardige cijfers: in 2004 behandelde de gemeenteraad 1632 dossiers. Het college van burgemeester en schepenen deed nog beter en besliste over 11.588 dossiers. De Secretarie verstuurde 36.285 brieven namens het stadsbestuur. De Infodienst maakte 246 verschillende brieven voor bewonersgroepen om hen in te lichten over wegwerkzaamheden, verkeersingrepen, beslissingen van de gemeenteraad of inspraakvergaderingen. De Infodienst nam een 70-tal tv-programma's over Brugge(lingen) op van nationale en internationale zenders. De stadsfotografen schoten 8.094 kiekjes bij elkaar. De burgemeester gaf 221 toespraken. De Stad Brugge zag het aantal inwoners verder stijgen tot 117.315, wat bijna evenveel is als in 1989. 552 koppels beloofden elkaar eeuwige trouw, 356 koppels kregen bevestiging zich opnieuw op de vrijgezellenmarkt te mogen gooien. De dienst Bouwvergunningen behandelde 1647 bouwaanvragen en 2588 vragen om stedenbouwkundige attesten of informatie. De dienst Leefmilieu ontving 114 klachten over lawaaihinder en 77 klachten over luchtverontreiniging. Van de 62.456 ton ingezameld huisvuil diende 39 % verbrand te worden in de verbrandingsoven. De rest werd afgevoerd voor hergebruik of recyclage. De Preventiedienst graveerde 2.538 fietsen. De Brugse brandweer bluste 164 branden en het hulpcentrum 100 kreeg 45.272 oproepen. De bibliotheken leenden 981.201 boeken uit. De stedelijke Musea mochten 754.500 bezoekers verwelkomen.

Het jaarverslag ligt ter inzage in de stedelijke Informatiedienst, die open is op van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u en op zaterdag van 10 tot 12u. Het jaarverslag kan er ook aangekocht worden voor 9,75 euro. Wie het boek liever thuisbezorgd krijgt, wordt vriendelijk verzocht om 13,25 euro (= 9,75 euro + 3,5 euro verzendingskosten) over te schrijven op het rekeningnummer 091-0168261-92 van de stedelijke Informatiedienst met de vermelding 'jaarverslag 2004'. Het jaarverslag 2004 is ook te raadplegen op de website: www.brugge.be en dit in pdf-vorm, wat het mogelijk maakt om het uit te printen zoals het eruitziet in drukvorm.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Milieu    Literatuur    Sint-Andries    Zwankendamme    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag