Nieuws uit de Brugse regio

Spirit vraagt meer visie in Brugs ruimtelijk beleid


Brugge, dinsdag 28/2/2006. Alhoewel de ontwikkeling van de stationsomgeving en de inbreiding binnen de achterhaven nog steeds onze voorkeur geniet, voelt spirit Brugge dat er in Brugge een maatschappelijk draagvlak groeit voor nieuw te ontwikkelen bedrijfsruimte. Spirit Brugge heeft daarom haar principes vastgelegd waarmee ze in de komende legislaturen het ruimtelijk beleid voor Brugge vorm wil geven. Spirit Brugge wil met de vastlegging van haar ruimtelijke principes de ontwikkeling van nieuwe bedrijfs- en woonruimte mogelijk maken, maar dan op basis van duurzame principes en een samenhangende visie. Op korte termijn kunnen deze principes dienen voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge.

"Inbreiding krijgt hierbij voorrang, zowel voor woon- als bedrijfsruimte," zegt Politiek coŲrdinator Pascal Ennaert. "Een groene buffer dient Brugge blijvend te scheiden van de buurgemeenten en alle woon- en bedrijvenzones dienen maximaal afgebakend door bestaande weg- en andere infrastructuur, die nu reeds als een duidelijke grens waargenomen worden. Gebieden met potentiŽle natuurwaarde of recreatiepotentieel dienen beschermd en versterkt, ook wanneer ze vandaag nog zonevreemd zijn."

Chartreuse en Lappersfort

In de praktijk betekent dit dat het 'symbooldossier' van de hoofdkwartierenzone in het Chartreusegebied voor spirit Brugge eigenlijk niet zou kunnen. Een ander 'symbooldossier', dat van het Lappersfort zou dan weer maximaal gevrijwaard moeten worden van bebouwing en dient eerder te worden ontwikkeld als groen- of parkgebied.

Lieven Van Eenoo: "De uitbreiding van bijvoorbeeld de bedrijvenzone Blauwe Toren, aan de andere kant van de Blankenbergse Steenweg, is dan voor spirit Brugge op termijn weer wel een optie. De groene buffer wordt er niet door geschaad en de N31 is een aanvaarde grens. Dergelijke uitbreiding zou bovendien de pool Brugge Noord kunnen versterken als zone van hoogwaardige tewerkstelling, naast de omgeving van het AZ Sint-Jan met het OCMW. Voorwaarde is wel dat uitdrukkelijk wordt aangetoond dat de nog niet of niet meer ingenomen bedrijfsruimte niet volstaat om nieuwe behoeftes in te vullen."

Het gebied afgebakend door de Blankenbergse Dijk/Spreeuwenstraat, de Blankenbergse Steenweg, de Blauwe Torenstraat en de Expresweg, het spiegelbeeld van de bestaande Blauwe Toren, is +/- 65 ha groot. Dat is drie maal zo groot als de optelsom van de gewenste bedrijfsruimte in de Chartreuse (10 ha) en de te ontsluiten ruimte in het Lappersfortbos (7 ha) samen. Het is ietsje kleiner dan het bestaande bedrijventerrein Blauwe Toren +/- 70 ha.

Pascal Ennaert en Lieven Van Eenoo besluiten: "Spirit Brugge daagt de Brugse politiek uit werk te maken van een toekomstgericht ruimtelijk beleid dat een evenwicht biedt tussen economische activiteiten, wonen, recreŽren en natuur. Vele toekomstige generaties zouden er dankbaar voor zijn."

(FN-Meegedeeld-Spirit)
Meer over Actie    Tewerkstelling    Politiek    Pascal Ennaert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag