Nieuws uit de Brugse regio

Onvoldoende voor Brugse fuifzalengids


Brugge, woensdag 15/3/2006. Het lopende Brugse jeugdwerkbeleidsplan kondigde de aanpak van de fuifproblematiek aan, met onder meer een fuifzalengids. Eén en ander werd door de burgemeester zelfs aangekondigd in zijn actieplan voor het laatste jaar van de legislatuur.

Zwak

De vandaag voorgestelde fuifzalengids heeft als bedoeling de jongeren de weg te wijzen in het fuifzalenlandschap van Brugge. Voor spirit Brugge krijgt de fuifzalengids een onvoldoende. Zeker wanneer we het voorliggende resultaat vergelijken met de toelichting die op 14 februari op het fuifoverleg van de schepen voor jeugd met de jeugdraad werd gegeven.

Voor spirit Brugge stellen Maarten Van Maele en Pascal Ennaert, beiden ex-voorzitter van de Stedelijke Jeugdraad, dat deze gids de zoveelste gemiste kans is om het fuifbeleid van Brugge in een hogere versnelling te schakelen. De gids kent immers verschillende pijnpunten.

Eerst en vooral is het aantal opgesomde zalen in deze gids bedenkelijk laag. We stellen vast dat er slechts 9 potentiële locaties in staan. Bij nader onderzoek blijken er 7 VLAREM-vergunde zalen te zijn. In deze zalen kan elke dag gefuifd worden wanneer daar vraag voor zou zijn. De VLAREM-wetgeving stelt evenwel dat er in elke niet-vergunde zaal maximum 12 keer per jaar kan gefuifd worden. Twee andere zalen waren niet VLAREM-vergund maar werden wel veilig bevonden om te fuiven. Uit een rondvraag van de gemeentelijke jeugddienst bij het lokale jeugdwerk die in functie van de fuifzalengids vorige jaar liep, kwamen er een veelvoud aan locaties binnen waar regelmatige gefuifd wordt. Het gaat hier om jeugdwerklokalen, parochiale centra, achterzaaltjes bij cafés, foyers van culturele instellingen, cafetaria van sportaccommodatie en sportclubs, ... Uiteindelijk werden er 35 zalen aangeschreven met de vraag of ze in de gids wilden staan. 22 zalen wensten in de gids opgenomen te worden. In diezelfde brief werd de belofte gemaakt dat indien geen vergunning het gemeentebestuur de zalen ook niet zou viseren en dat fuiven er zouden blijven kunnen.

"We vernamen echter dat bij minstens 1 uitbater van een frequent voor fuiven gebruikt infrastructuur ondertussen wel inspectiediensten van het stadsbestuur op bezoek zijn geweest en dit de aanleiding was tot uiteindelijk niet opnemen in de fuifgids," zegt Ennaert. Van minstens 1 in de lijst opgenomen organisatie vernamen we dat die helemaal geen vragende partij was om in de gids te worden opgenomen wegens uitzonderlijk verhuur aan derden. Niettemin besloot de schepen voor jeugd eenzijdig tot opname met het argument dat de organisatie toch gesubsidieerd wordt door het stadsbestuur. In de gids staat "kan niet gehuurd worden door derden." De negen zijn er dus eigenlijk acht! Nergens in de gids wordt melding gemaakt van een loket, een gemeentelijk fuifpunt, waar vanuit een positieve benadering fuiforganisatoren terecht kunnen voor administratieve ondersteuning en begeleiding bij de noodzakelijke vergunningen, de aanvraag van praktikabels, dranghekkens, fuifkoffer, of gewoon overleg met de verschillende bevoegde stadsdiensten. Nergens in de gids is er een checklist voor formaliteiten terug te vinden die noodzakelijk of zelfs verplicht zijn om een fuif te organiseren. Nochtans was hier duidelijk consensus over. Er wordt enkel een verwijzing gemaakt naar één formulier van de dienst leefmilieu. Er is ook geen gemeentelijk bulkakkoord met de beheersvenootschappen zodat billijke vergoeding en sabam niet dienen te worden betaald.

Deelgemeentes

Spirit Brugge blijft dan ook eisen dat er in elke deelgemeente één of meerdere zalen worden aangeduid waar het jeugdwerk, de sportclubs en de socio-culturele organisaties van deze deelgemeente maximum 6 fuiven per jaar mogen organiseren. Het gemeentebestuur kan aan deze fuiven een aantal voorwaarden koppelen die de fuiven voor de nabije omgeving ook leefbaar moeten houden. Ook dient het fuiven in gemeentelijke culturele infrastructuur zoals de Jan Garemijnzaal in de stadhallen, de inkom of het café van het Concertgebouw, de foyer van de stadsschouwburg, de Toneelzaal van de Biekorf,... te worden toegelaten. Wat in andere steden kan, moet in Brugge ook kunnen.

Maarten Van Maele en Pascal Ennaert besluiten: "Vanuit spirit juichen we elk initiatief dat het fuiven in Brugge wil faciliteren toe. We kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat de schepen voor jeugd een pak potentiële fuiflocaties bewust naast zich neerlegt. En van het beloofde gemeentelijke fuifpunt is er alweer geen sprake. Deze uitgave van de partygids is een zoveelste signaal dat dit beleid absoluut geen werk wil maken van een fuifbeleid met visie."

(FN-Meegedeeld-Spirit)
Meer over Concert    Milieu    Politiek    Pascal Ennaert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag