Nieuws uit de Brugse regio

Onduidelijkheid over de volkstuintjes in Peterseliestraat blijft


Brugge, donderdag 30/3/2006. In de gemeenteraad van afgelopen dinsdag is ook de toekomst en het voortbestaan van de volkstuintjes in de Peterseliestraat ter sprake gekomen. Een landmeter deed er onlangs in opdracht van de stad opmetingen. Dat deed bij de huurders het vermoeden ontstaan dat er opnieuw een verkoop van grond zou komen ten voordele van de tuinuitbreiding van eigenaars in de Peterseliestraat.

Een 5-tal jaar geleden werd een eerste ingreep gedaan en werden de 12 percelen herleid tot 8. Op deze manier konden mensen hun tuin uitbreiden. Groen raadslid Rita Brauwers vroeg zich af of de volkstuintjes in de Peterseliestraat een stille dood zullen sterven.

Enkel metingen

De verantwoordelijke schepen Boudewijn Laloo meldde dat "enkele aanpalende bewoners de dienst eigendommen officieus hebben gecontacteerd met de vraag de mogelijkheid te willen onderzoeken een stukje van deze percelen aan te kopen om hun tuin uit te breiden. Om een duidelijk beeld te hebben van de situatie, is er een landmeter van de stad bezig opmetingen te doen. de bedoeling van de meting is dus niet meer en niet minder dan over de nodige terrein-gegevens te beschikken."

Koffiedik kijken

Laloo liet zijn kaarten allerminst zien tijdens de raadszitting, maar deed alvast één belofte: 'wat ook de beslissing van het college wordt, dit zal steeds in overleg met de gebruikers gebeuren en op basis van een onderzoek naar de huidige nood aan volkstuintjes in de binnenstad.'

(FN-Op Locatie)
Meer over Politiek    Boudewijn Laloo    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag