Nieuws uit de Brugse regio

Interbrugse en Haard en Kouter fusioneren


Brugge, zaterdag 13/5/2006. De verwachte fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen "Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting" en "Haard en Kouter", beiden gehuisvest in Brugge en werkzaam in 14 gemeenten in West- Vlaanderen, is een feit. De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben gisteren, 12 mei 2006, in hun Algemene Vergadering beslist om tot fusie over te gaan.

De huidige voorzitter van Haard en Kouter, gedeputeerde voor welzijn en huisvesting Dirk De fauw, wordt de nieuwe voorzitter van de gefusioneerde huisvestingsmaatschappij. De voorzitter van de Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting, Henk Vanthournout, wordt ondervoorzitter. Wegens plaatsgebrek blijven beide locaties van de vroegere huisvestingsmaatschappijen op de adressen, Boeveriestraat 42 te 8000 Brugge en Markgraafstraat 32 te 8310 Sint-Kruis, bestaan.

Vlaams duwtje

De herstructurering van de sociale huisvestingssector werd door de Vlaamse regering als doelstelling naar voor geschoven tegen 2009. Vlaanderen wil het monopolie van het werkingsgebied van sociale huisvestingsmaatschappijen en de opsplitsing tussen huur- en koopmaatschappijen doorbreken, waardoor echte "woonmaatschappijen" moeten ontstaan. De sector moet verder ook professionaliseren, met sterkere grotere huisvestingsmaatschappijen.

"De fusie tussen onze vennootschappen is voor ons te verantwoorden, doordat beide vennootschappen erkende sociale huisvestingsmaatschappijen zijn, met hetzelfde statutaire doel, waarbij de ene bedrijvig is in de huursector en de andere voornamelijk in de koop- en kredietverleningsector én huursector, binnen het grotendeels overlappende werkgebied. De fusie laat toe om het beleid van de beide vennootschappen verder te integreren, onze activiteiten uit te breiden, de kennis en ervaring op de verschillende deelgebieden van de sociale huisvesting te verenigen en tot slot om kostenbesparend en efficiënter te werken," zegt Dirk De Fauw. "Het fuseren leidt tot het ontstaan van één grotere sociale huisvestingsmaatschappij, die als verhuurder, als verkoper en als kredietverstrekker optreedt, wat uiteraard naar het publiek toe een concrete meerwaarde betekent. De fusie zal ook het draagvlak verhogen om verder te ijveren voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Daarom stellen wij de activiteiten voor als een 'gebundelde deconcentratie'. Bundeling staat voor het samenbrengen van middelen. Deconcentratie voor het inspelen op, het partner zijn, in de woonstrategie die elke gemeente uitwerkt."

Ambitie

"De nieuwe maatschappij heeft de ambitie om een voortrekkersrol op te nemen om vernieuwende initiatieven op te starten," kondigt De Fauw aan. "Ook de samenwerking en ondersteuning van andere partners die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen willen realiseren, moeten tot de kernopdracht kunnen behoren."

Praktisch

Voorlopig worden de secretariaten van de beide maatschappijen behouden respectievelijk in de Boeveriestraat te Brugge en in de Markgraafstraat te Sint-Kruis. Op termijn wordt uitgekeken naar een gezamelijke huisvesting. Voor de huurders van de beide maatschapppijen wijzigt er dus niets en blijft de dienstverlening ongewijzigd.

(FN-Meegedeeld-IMH)
Meer over Politiek    Dirk De Fauw    Sint-Kruis    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag