De ACW-besturen van Kristus-Koning, St.-Pieters, St.-Jozef, Koolkerke, Dudzele, Lissewege en Zeebrugge hebben een gezamelijke visietekst uitgewerkt, om in de volgend" /> De ACW-besturen van Kristus-Koning, St.-Pieters, St.-Jozef, Koolkerke, Dudzele, Lissewege en Zeebrugge hebben een gezamelijke visietekst uitgewerkt, om in de volgend">

Nieuws uit de Brugse regio

ACW ontwikkelt visietekst voor het noorden van Brugge


Brugge, donderdag 8/6/2006Stadsomroep BruggeDe ACW-besturen van Kristus-Koning, St.-Pieters, St.-Jozef, Koolkerke, Dudzele, Lissewege en Zeebrugge hebben een gezamelijke visietekst uitgewerkt, om in de volgende legislatuur de vele mogelijkheden in de noordelijke rand van Brugge ten volle te ontwikkelen. Deze verborgen schatten situeren zich op diverse vlakken: bewoning, infrastructuur, economie, sport en recreatie.

Woonkernen

Op de eerste plaats wil het ACW de kwaliteit van de woonkernen verstevigen.
De doortocht van Lissewege moet worden weggewerkt. De Blankenbergse, de Oostendse en de Brugse steenweg, moeten zo heraangelegd worden dat ze het woonkerngevoel versterken: maximaal twee vakken, een ruime voetgangers- en fietserszone op het zelfde niveau als het wegdek en met aantrekkelijke en goed onderhouden groenzones. Op St.-Pieters pleit het ACW op termijn voor een herschikking van functies. De bestaande groentebedrijven en andere groothandels aan de oude veemarkt horen, net zoals de industriële panden tussen de St.-Pieterskerklaan en de Vaartstraat, thuis op de Blauwe Toren of een ander industrieterrein. De vrijgekomen gronden kunnen dan gebruikt worden voor wonen. De terreinen van Structo en Perquy Plastic op St.-Jozef kunnen, mits een doordachte inplanting van woningen en diensten, de bestaande functies in die bloeiende deelgemeente aanvullen.

Gemeenschapsgevoel versterken

Daarin spelen het buurtspeelplein, de lokale slager en bakker én het lokale café een onschatbare rol als informele ontmoetingsplekken. Het ACW pleit voor een daadkrachtiger ondersteuning van buurtinitiatieven.

Ook het onderaanbod aan verblijfsvoorzieningen voor senioren stoort het ACW. Dit betekent niet dat er afzonderlijke rustoorden in Lissewege, Dudzele, Zeebrugge en Zwankendamme zouden moeten komen, maar één gezamenlijk groot rustoord voor Noord Brugge vindt het ACW moeten kunnen.

Meer De Lijn

Het stadsbestuur moet ervoor zorgen, dat de woonkernen goed uitgebouwde verbindingen met de binnenstad én de omliggende kernen hebben. De Lijn moet erop toezien dat de busgebruiker zo kort mogelijk op de bus moet zitten om zijn bestemming te bereiken.

Fiets

Het ACW vraagt een versnelde uitbouw van veilige fietsverbindingen met de binnenstad, maar vooral ook tussen de randgemeenten onderling. Net als de groene vesten rond de binnenstad, kunnen die fietsverbindingen als een recreatieve en groene tweede gordel rond Brugge uitgewerkt worden.

De Bruggelingen moeten ook dicht bij huis meer kunnen bewegen. Op St.-Pieters bieden het Tempelhof en St.-Pietersplas al heel wat sport en recreatie aan, maar dit aanbod kan uitgebreid worden met een ruim uitgebouwde en financieel rendabele camping voor rugzaktoeristen aan die plas, stelt het ACW. Vanuit St.-Pietersplas kan de fietsgordel langs de ventweg tussen het AZ St.-Jan en de expresweg doorgetrokken worden, en ook het veer dat ooit bestond ter hoogte van de Bloemendalestraat zou opnieuw in gebruik genomen kunnen worden.

Ook in Zeebrugge moet de recreatieve infrastructuur versterkt worden. De verlenging van de wandeldijk op de westelijke dam en het dossier van de brug aan de Rederskaai over de jachthaven kunnen, net zoals de opruiming van het schrootkerkhof op de marinebasis, niet langer wachten, vindt het ACW.

Economie

Inzake de economische noden is het ACW vragende partij voor het derde spoor, een nieuwe stille spoorwegbrug over het kanaal Brugge-Oostende en de AX tussen de expresweg en Westkapelle én de nieuwe Herdersbrug.

(FN-Meegedeeld-ACW)
Meer over Zeebrugge    Koolkerke    Lissewege    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag