Nieuws uit de Brugse regio

Boudewijn Laloo bekritiseert minister Van Grembergen over de geplande besparingen


Brugge, donderdag 9/10/2003. Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen voor financiŽn van Brugge Boudewijn Laloo ondervroeg gisteren minister Van Grembergen over de geplande besparingen op het Vlaams Gemeentefonds. Tijdens het zomerreces had minister Van Grembergen in een gesprek met een delegatie van de VVSG bevestigd dat de financiŽle tussenkomst vanuit het Vlaams Gemeentefonds voor 2004 niet volgens het decreet zou verlopen. Of met andere woorden: minder!

Boudewijn Laloo: "Voor de minister zou het niet voor de Vlaamse regering niet om een echte bezuiniging gaan, maar om een betere inschatting van de groei van het Bruto Nationaal Inkomen. Het Planbureau had immers in juni de groei van het bruto nationaal inkomen voor 2004 op 2,1% geraamd. De Vlaamse regering vond dat cijfer te optimistisch en wou niet verder gaan dan een groeicijfer van 1,5%. Voor het Gemeentefonds betekent dit voor 2004 een toename met 3,26% in plaats van 3,86%. Concreet komt dit neer op een minder-ontvangst voor de gemeenten van meer dan 9 miljoen euro. Die gederfde middelen zullen de gemeenten noodgedwongen elders moeten halen."

Op aandringen van Boudewijn Laloo gaf de minister toe dat hij liever de volledige decretaal vastgelegde groei had gehandhaafd, maar dat dit te zwaar op de Vlaamse begroting zou hebben gewogen. Dit bewijst voor Boudewijn Laloo dat de minister toegeeft dat deze ingreep een loutere besparingsoperatie is. Boudewijn Laloo eist dan ook dat de decretaal vastgelegde groei van het Gemeentefonds onverkort wordt gehandhaafd.
Planbureau haalt verlaagde groeiraming Gemeentefonds onderuit
Het Planbureau rekent overigens voor 2004 nog steeds op een groei van het bruto nationaal inkomen van 2,1%. Dat cijfer is hetzelfde als wat het Planbureau ook al in juni voorspelde.
Voor de gemeenten en OCMWs is die groeiraming belangrijk, omdat ze samen met de inflatie uit het verleden de stijging van het Gemeentefonds bepaalt. Een correcte toepassing van het decreet zou een groei van het Gemeentefonds van 3,86% voor 2004 betekenen.
Die nieuwe berekening betekent dat het economische argument van de minister niet langer speelt voor de geplande ingreep.

(Frank Roelandt)

Meer over Boudewijn Laloo    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag