Nieuws uit de Brugse regio

Spirit vraagt aanpak veiligheid Sint-Pietersmolenstraat


Brugge, vrijdag 29/12/2006. Spirit Brugge vraagt een betere en logischer verkeersveiligheid in de Sint-Pietersmolenstraat. De straat is een echte sluipweg geworden tussen de Oostendse Steenweg en de Blankenbergse Steenweg. Vele chauffeurs rijden er van de AZ-campus richting Blauwe Toren of omgekeerd. Je mag er immers sneller rijden dan in de veiliger aangelegde Blankenbergse Steenweg.

Verschillen

Aansluitend bij de Blankenbergse Steenweg is er langs de Sint-Pietersmolenstraat een volledig van de openbare weg afgescheiden fietspad aanwezig. Het voetpad wordt er van de weg gescheiden door parkeerplaatsen. Niettemin mag men in dat stuk slechts 50 km per uur rijden.

Aansluitend bij de Oostendse Steenweg, richting AZ-campus, op het laatste stuk van de Sint-Pietersmolenstraat is er geen fietspad voorzien. Net zoals aan het andere einde van de weg bevinden er zich ook in dit gedeelte rijwoningen. Het voetpad is er, in tegenstelling tot het stuk aansluitend bij de Blankenbergse Steenweg, niet verhoogd, en er staan geen boompjes die parkeerplaatsen afbakenen. Nogal wat wagens scheren er de berm. Niettemin mag men in dat stuk van de Sint-Pietersmolenstraat 70 km per uur rijden.

Wisselende snelheden

Bovendien is er in de verschillende rijrichtingen van de Sint-Pietersmolenstraat op dezelfde stukken een verschillende rijsnelheid. In de ene richting kan je op een bepaald stuk 70 km per uur rijden, in de ander rijrichting slechts 50 km per uur. Over nauwelijks 1 km rijafstand zijn er in de Sint-Pietersmolenstraat in éénzelfde richting vier richtsnelheden! Van Blankenbergse Steenweg naar Oostendse Steenweg: 50, 70, 50 en, tenslotte, opnieuw 70 km per uur.

Aanpakken

Volgens Pascal Ennaert van spirit Brugge is dit een compleet onlogische situatie die niet alleen voor onveiligheid, maar ook voor onduidelijkheid zorgt. Spirit Brugge vraagt dan ook dat deze situatie wordt rechtgezet. Hij vraagt op korte termijn de introductie van 50 km/u over de hele lengte van de Sint-Pietersmolenstraat. Op middellange termijn stelt spirit voor dat het afgescheiden fietspad langs de Sint-Pietersmolenstraat helemaal wordt doorgetrokken, desnoods op de gronden aanpalend bij de Sint-Pietersplas. Op deze wijze verbetert de verkeersveiligheid en de duidelijkheid voor alle verkeersgebruikers in de Sint-Pietersmolenstraat, niet in het minst van de vele jonge voetgangers en fietsers die langs deze weg en in de Sint-Pietersmolenwijk wonen.

(FN-Meegedeeld-Spirit)
Meer over Politiek    Pascal Ennaert    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag