Nieuws uit de Brugse regio

Maatregelen na CO-Ongeval in Blankenberge


Brugge, woensdag 10/1/2007. Naar aanleiding van het bedroevende nieuws uit Blankenberge, waar een 10-jarig meisje gestorven is aan de gevolgen van koolstofmonoxidevergiftiging, tengevolge van een onveilige badgeiser zal het provinciebestuur haar preventieve maategelen opdrijven.

Ontnuchterende cijfers

De dienst huisvesting van de provincie heeft een analyse gemaakt van de gegevens die ter beschikking staan van het antigifcentrum. Daaruit blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van CO-intoxicatie in ons land op tien jaar tijd is gedaald van 61 in 1995 tot 29 in het jaar 2005. Hoewel we dus kunnen spreken van een halvering, zijn het nog steeds 29 slachtoffers die waar mogelijk moeten kunnen vermeden worden.

Geisers

Uit diverse rapporten blijkt bovendien dat waterverwarmers en badgeisers als de belangrijkste intoxicatiebronnen kunnen aangeduid worden: van de 656 ongevallen in 2005 werden er 248 toegeschreven aan dergelijke verwarmingstoestellen. 36,03% van de ongevallen met CO-vergiftiging situeert zich ook in de badkamer, 15,24% in de living en 7,30% in de garage. Tenslotte werd duidelijk vastgesteld dat 6 dodelijke slachtoffers in 2005 kunnen worden toegeschreven aan intoxicatie door slecht functionerende badgeisers.

West-Vlaanderen slecht

Het totaal "jaarlijks incidentencijfer" van de CO-intoxicaties in België is gelijk aan 11,7 op 100.000 inwoners. Voor West-Vlaanderen is dit 14,67. Koploper is hierbij Oost-Vlaanderen met 17,32. In onze provincie werden in het jaar 2005 89 ongevallen inzake CO-intoxicatie geregistreerd met in totaal 156 slachtoffers waarvan 2 met een dodelijke afloop.

Maatregelen

Omdat elk slachtoffer er één teveel is, wil Gedeputeerde Dirk De fauw de inspanningen die de provincie doet om CO-vergiftiging in West-Vlaanderen te voorkomen, verder opvoeren. Het provinciebestuur voerde een paar jaar terug een premie in tot het voorkomen van koolstofmonoxidevergiftiging. Vorig jaar werden liefst 2.647 aanvragen bij de dienst huisvesting ingediend, wat goed is voor een subsidiebelofte van 1.034.848 €, maar dat zou beter kunnen.

Voorstel

In februari zal een voorstel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de provincieraad om het bestaande reglement beter af te stemmen op de bestrijding van die oorzaken die het meeste dodelijke slachtoffers maken: CO-onveilige badgeisers opgesteld in badkamers en in mindere mate kolenkachels. Alle andere werken die momenteel betoelaagd worden zullen dus niet langer in aanmerking komen om op die manier de beschikbare financiële middelen optimaal in te zetten in het bestrijden van CO-onveilige badgeisers in badkamers.

Het bedrag van de nieuwe premie is voorzien op 50% van de kostprijs van de betoelaagbare werken met een maximum van 250 €. De woning moet evenwel 25 jaar oud zijn en er kan slechts één aanvraag ingediend worden per woning. De nieuwe gastoestellen moeten ook een gesloten verbrandingsruimte hebben (label HR+ of HR-top) en de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer of installateur.

In de begroting wordt voor deze maatregel zowel voor 2006 als voor 2007 telkens een bedrag voorzien van 580.000 €. Mits goedkeuring kan de maatregel in voege treden per 1 maart.

Gedeputeerde De fauw hoopt dat de nieuwe provincieraad hem in deze voorstellen zal volgen om op die manier verder de strijd aan te binden tegen CO-vergiftiging en dramatische situaties zoals in Blankenberge naar de toekomst zo goed als mogelijk te kunnen voorkomen.

(FN-Meegedeeld-wvl)
Meer over Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag