Economie

Streekpact 2007-2012 is rond


Brugge, donderdag 20/9/2007. RESOC-voorzitter Dirk De fauw heeft de eerste gedrukte exemplaren voorgesteld, van het definitieve Streekpact 2007-2012 voor aan pers en publiek. Dit document is een mijlpaal voor de regio. Het is immers voor het eerst dat de 10 gemeenteraden van de Brugse regio en de Provincieraad formeel goedkeuring geven aan een socio-economische streekvisie!

Tegen het einde van de huidige legislatuur van lokale en provinciale besturen in 2012 wil RESOC-Brugge werken rond 53 actiepunten, verdeeld over de horizontale aandachtspunten economie, opleiding en arbeidsmarkt, cultuur en toerisme en verblijfskwaliteit. Veel aandacht gaat daarbij natuurlijk naar de socio-economische thema's.

Zeebrugge

Zo blijft een versnelde uitvoering van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge een topprioriteit. Dirk De fauw kondigde in dat kader meteen ook aan dat er in mei/juni 2008 een vervolg komt op het Congres van mei 2006. Maar ook op andere thema's zijn al acties bezig. Sinds 2005 loopt een onderzoek naar de leefbaarheid van de woonkernen in en rond de haven van Zeebrugge. Daarnaast is het Provinciebestuur recent gestart met het in kaart brengen van de talrijke kastelen en kasteeldomeinen in onze regio.

De fauw deed meteen ook een warme oproep naar alle organisaties en personen die kunnen bijdragen tot de realisatie van de actiepunten in het Streekpact 2007-2012. Een gezamenlijke visie op waar het met de Brugse regio naartoe moet is 1 ding; concrete zaken realiseren zal vooral een kwestie van samenwerking zijn !

De volledige tekst is te downloaden van www.resocbrugge.be. Het gedrukte Streekpact 2007-2012 kan worden opgevraagd bij RESOC-Brugge, Paul Godderis, paul.godderis@west-vlaanderen.be of tel. 050/40.70.40.

(FN-Meegedeeld-RESOC)
Meer op www.resocbrugge.be
Contacteren via mail paul.godderis@west-vlaanderen.be
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    Dirk De Fauw    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag