Nieuws uit de Brugse regio

Aanleg tweevaksbaan door Lappersfortbos en sluiten Paolatunnel is onzin


Audio Reportage

Aanleg tweevaksbaan door Lappersfortbos en sluiten Paolatunnel is onzin
Brugge, vrijdag 2/11/2007. Zopas is aan de hoek van het Lappersfortbos - die dreigt te verdwijnen - geprotesteerd tegen de mogelijke teloorgang door kap voor een 2-vaksbaan met kantoren-loodsen-parking. Leden van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, het Groene Gordel Front, de Lappersfort Poets Society en Groen vzw probeerden er duidelijk te maken, dat de plannen voor de aanleg van een nieuwe ruime tweevaksbaan, zowel uit milieu- als verkeerstechnisch oogpunt, niet echt getuigen van doordachtheid.

"Het feit dat de Paolatunnel, die ooit speciaal voor het zwaar vervoer van Bombardier werd aangelegd, nu zo worden gesloten, en de verkeerstroom zou worden verlegd naar het nu al te drukke knooppunt in Steenbrugge is volslagen onzin. Niet alleen uit mileutechnischge overwegingen, maar ook omdat hier 3 miljoen euro wordt ge´nvesteerd om het probleem, voor zover er al een probleem is, gewoon een paar honderd meter te verleggen." zei Erik Ver Eecke van Groen vzw, die politieke onwil vanwege het stadsbestuur als de voornaamste reden aanwijst, voor het op koers blijven van verschillende plannen, om het bos aan te stasten.

CO2

Volgens Liselot Ledene, projectmedewerker van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen zijn ook andere argumenten om het bos te behouden: "een jong bos als het Lappersfortbos is immers een oplagplaats voor CO2 en bij de kap zullen er vele tonnen CO2 de lucht in gestoten worden. Ruim 1000 ton CO2 per hectare is wat een bos jaarlijk opneemt en Vlaanderen moet nu al CO2 emissierechten kopen aan 25 euro per ton per jaar. Een bos nodeloos kappen zal de belastingsbetaler ook om deze reden veel extra geld kosten."

Dichter Paul Saccasyn sloot de actie af met een gedicht over een digitaal bos...

(FN-Op Locatie)

Meer over Milieu    Actie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag