Nieuws uit de Brugse regio

BBL en Brugge ondertekenen klimaatverdrag


Audio Reportage


Brugge, maandag 28/4/2008. Deze middag heeft Burgemeester Patrick Moenaert, namens de stad Brugge, het "Lokaal Kyotoprotocol" ondertekend. Via dat project daagt Bond Beter Leefmilieu (BBL) lokale besturen uit zelf de Kyotodoelstellingen te behalen. De stad heeft toegezegd 7.5 procent minder CO2 te zullen uitstoten tegen 2010.

Door het Lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen verbindt Brugge zich ertoe een ambitieus klimaatactieplan uit te voeren. "Het stadsbestuur engageert zich om de uitstoot van broeikasgassen door de gemeentediensten tegen 2012 met 7,5% te verminderen, te bevolking te betrekken via klimaatacties en het verbruik van de stadsdiensten nauwgezet te registreren," zegt Wannes Meersman van de BBL.

Maar niet alleen het klimaat wint bij het Lokaal Kyotoprotocol. Ook de stadskas zal er wel bij varen. Door het energieverbruik in nauwgezet kaart te brengen, krijgt het stadsbestuur een helder beeld van de grote energieslokoppen. Die kunnen dan gericht worden aangepakt.

De 7,5% besparing is ook de besparing die het Kyotoprotocol naar voren schuift (7,5% besparing in 2008-2012 tov 1990).

Wachten op West-Vlaanderen

Nieuw in 2008 is dat het Lokaal Kyotoprotocol ook door provincies kan worden ondertekend. Daarom roept Bond Beter Leefmilieu de provincie West-Vlaanderen op ook het engagement aan te gaan de eigen uitstoot van CO2 aan te pakken.

(FN-Meegedeeld-BBL)
Meer over Milieu    Politiek    Patrick Moenaert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag