Nieuws uit de Brugse regio

VBV teleurgesteld door start kap Lappersfortbos


Audio Reportage


Brugge, woensdag 3/9/2008. Nu een deel van het Lappersfortbos voor de bijl gaat, stelt de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) dat de aanpak van bosbehoud en bosuitbreiding in Vlaanderen niet meer betekent dat "dweilen met de kraan open".

Over een paar weken zal een deel van het Lappersfortbos immers plaats moeten maken voor loodsen, parkeerplaatsen en kantoorgebouwen. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen "betreurt deze ontwikkeling, maar stelt bovendien vast dat het Lappersfort slechts het topje van de ijsberg is: nog steeds is 10.000 ha bos bedreigd in Vlaanderen en Vlaanderen heeft eigenlijk al veel te weinig bossen. "Na Ierland en Nederland is Vlaanderen nog steeds de bosarmste regio van West-Europa, de bestaande bossen worden ook nog eens bedreigd," klaagt Bert De Somviele, directeur van de VBV. "Van de ongeveer 148.000 hectare bos die Vlaanderen vandaag nog rijk is, zijn er 40.000 hectare 'zonevreemd'. Die bossen worden juridisch niet beschermd, ze hebben een andere 'gewestplanbestemming'. Een vierde van de bestaande bossen in Vlaanderen is dus zonevreemd. Het Lappersfort is het bekendste voorbeeld, het is deels parkzone, maar ook deels industriegrond en k.m.o.-zone. Met de recente aankoop van het Lappersfortbos door de Vlaamse Overheid en door de stad Brugge werd het behoud van een deel van dit gebied verzekerd, waaronder de groene bestemming alsook de k.m.o.-zone. Als VBV feliciteerden we minister Crevits en het stadsbestuur van Brugge hier, maar er is een zeer belangrijke 'maar': het 'industriële' Lappersfortbos – goed voor 3,5 hectare oftewel ongeveer 7 voetbalvelden - zal gekapt worden, om plaats te maken voor bedrijfsgebouwen. Deze 3,5 hectare zonevreemd bos zijn en blijven bovendien hét symbool bij uitstek voor die honderden andere dossiers à la Lappersfort, waar vaak geen sterk beschermcomité op de bres staat, en waar dus veel minder aandacht van de publieke opinie voor is," stelt Bert De Somviele. "

"Nochtans is de nood aan nieuwe bedrijventerreinen in Brugge zeer relatief," vindt De Somviele. "Momenteel staan er in Brugge meer dan 60 leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Sta ons dus toe om de absolute noodzaak aan ontbossing voor nieuwe bedrijfsgebouwen in het Lappersfort te durven betwijfelen. De realiteit is gewoon dat van de 40.000 hectare zonevreemde bossen er ongeveer 10.000 hectare in de zogenaamde 'harde gewestplanbestemmingen' ligt: industriegebied, woongebied, recreatiegebied. Deze 10.000 hectare kunnen met een simpele stedenbouwkundige vergunning worden gekapt, en dat gebeurt maar al te vaak. We kunnen dus stellen dat 10.000 hectare bos rechtstreeks wordt bedreigd, wat ruw geschat goed is voor zo een 4 miljoen bomen. Internationaal wordt bosbehoud als één van de pijlers van het nieuwe klimaatbeleid naar voren geschoven, ook door de Vlaamse politici, maar in Vlaanderen zijn we hiertoe blijkbaar niet in staat."

Gek

"Toch wel gek dat vandaag in het rijke Vlaanderen 10.000 hectare bos acuut bedreigd is, en perfect legaal kan worden gekapt? Dit staat trouwens in schril contrast met de engagementen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), hét kader voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen, dat stelde dat er tegen 2007 tienduizend hectare meer bos moest zijn. Een doelstelling die bij lange na niet is gehaald. Cijfers uit het Natuurrapport 2005 bewijzen duidelijk dat de inspanningen voor bosuitbreiding – gemiddeld 309 ha/jaar in de twaalf jaar van 1994 tot en met 2005, wat overigens nog veel te weinig was om de doelstelling van 10.000 hectare te halen, maar soit … – bijna integraal teniet werden gedaan door de vergunde ontbossingen. De netto bosuitbreiding, de jaarlijkse bosuitbreiding min de jaarlijkse ontbossing dus, bedroeg in die jaren immers slechts 72 ha/jaar. Jaarlijks 309 hectare bebossen om er tegelijkertijd 237 te ontbossen: dweilen met de kraan open heet dat," besluit Bert De Somviele teleurgesteld.

(FN-Meegedeeld-VBV)
Meer over Ruimtelijke Ordening    Actie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag