Nieuws uit de Brugse regio

Vernieuwing rijbewijs wordt kosteloos voor sommige mensen


Brugge, zondag 2/11/2008. De stad Brugge maakt de vernieuwing van een rijbewijs van mensen met een medische aandoening vanaf volgend jaar kosteloos. Om veiligheidsredenen moet iedereen die een rijbewijs heeft of wenst, in principe vrij zijn van ziektebeelden die vermeld zijn in de wettelijke medische rijgeschiktheidscriteria. Personen die hieraan niet voldoen, moeten hun rijbewijs laten aanpassen tot een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur. Zij moeten dan telkens een verlenging aanvragen, gewoonlijk 3 of 5 jaar.

Onder meer personen met diabetes verkeren in dit specifieke geval.

In het kader van de komende Wereld Diabetes Dag (14.11.2008) ontving de Stad Brugge de vraag om de administratieve kosten die gepaard gaan met de verlenging van het rijbewijs voor mensen met diabetes niet meer aan te rekenen.

De Stad Brugge gaat daar op in en neemt de volledige kost (11 euro), verbonden aan de administratieve verlenging, op zich. Van die 11 euro gaat nu 3,75 euro naar de gemeente en 7,25 euro naar de federale overheid. "Eigenlijk zou de federale overheid, die 2/3 van het bedrag int, dit in heel BelgiŽ af moeten schappen, maar aangezien dit nog niet aan de orde is, namen wij nu onze verantwoordelijkheid op," stelt burgemeester Patrick Moenaert (CD&V). Op zijn voorstel van burgemeester Patrick Moenaert en voorstel van schepen van sociale zaken Lieve Mus (CD&V) oordeelde het college dat deze kost (11 euro) als strijdig kan beschouwd worden met diverse artikels van de conventie betreffende de rechten van personen met een handicap. Die conventie uitgaande van de Verenigde Naties op 13.12.06 en werd door de Vlaamse Regering bekrachtigd op 23.03.07.

Vanaf 1 januari 2009 valt deze kost voor de vernieuwing van het "gewoon rijbewijs voor groep 1" dus weg in Brugge. Uiteraard is dat niet enkel zo voor personen met diabetes, maar ook voor mensen die lijden aan andere medische aandoeningen die vallen onder deze speciale reglementering.

Daarnaast zal het Stadsbestuur ook bij de Federale overheid aandringen om actie te ondernemen om deze extra kosten in heel BelgiŽ te laten wegvallen.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Politiek    CD&V    Patrick Moenaert    Lieve Mus    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag