Nieuws uit de Brugse regio

Opruimen van afgevallen bladeren en sneeuw- en ijzel


Brugge, woensdag 10/12/2008. Ingevolge het Algemeen Reglement op huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen d.d. 25 juni 1985 (art. 5) zijn de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht de trottoirs en de greppels, gelegen vr de betrokken panden of percelen, rein te houden en op te kuisen. Zij moeten er tevens voor zorgen dat ook de rioolroosters of slikputjes vrij blijven.
Rondom kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de eigenaars of de besturen die er het beheer over hebben.

Ook in geval van sneeuw of ijzel, wat in de komende maanden niet uitgesloten is, is dit reglement van toepassing. Sneeuw en ijsplekken op het eigen voetpad en in de straatgreppels dienen eveneens opgeruimd (een vrije strook maken van 1 meter breedte op het voetpad volstaat).
Bejaarden en andere personen die het moeilijk hebben op de gladde voetpaden zullen u er dankbaar voor zijn.

Er wordt gevraagd de sneeuw afkomstig van trottoirs en greppels niet op de fietspaden te werpen, maar wel op eventuele niet vrijgemaakte trottoirzones, de zijkant van de rijweg, groenzones of op de parkeerstroken. Zo helpt de bevolking ook de van sneeuw vrijgemaakte fietspaden sneeuwvrij te houden.

Zoals vorige jaren wordt opnieuw strooizout verkocht voor particulieren tegen 1,60 EUR per 10 kg.
De zakken zout worden verkocht in volgende verkooppunten :

- Dienst Leefmilieu/Stadsreiniging, Walweinstraat 20, 8000 Brugge
- de containerparken
- buurtcontactpunt Sint-Pieters en het buurthuis Sint-Jozef (buurtcontactpunt Zeebrugge verkoopt deze winter wegens verhuis geen strooizout)
- gemeenteafdelingen van:
- Sint-Kruis
- Sint-Andries
- Assebroek
- Sint-Michiels
- Sint-Pieters (Sint-Pieterskaai en 'De Grendel')
- Lissewege, Dudzele en Zwankendamme
- Zeebrugge

- De Communicatiedienst

De verkoop van het strooizout vindt plaats van 15 november t.e.m. 15 maart.

(ED-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Milieu    Sint-Andries    Sint-Michiels    Sint-Kruis    Zeebrugge    Sint-Jozef    Lissewege    Zwankendamme    Assebroek    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag