Nieuws uit de Brugse regio

Bourgeois: bewaring Scheepsdalebrug onhaalbaar


Audio Reportage

Bourgeois: bewaring Scheepsdalebrug onhaalbaar
Brugge, dinsdag 1/9/2009. Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en zijn collega Hilde Crevits, bevoegd voor Openbare Werken, zetten geen stappen om de Scheepsdalebrug in Brugge te beschermen of ze zelfs maar gedeeltelijk te bewaren. Dat beslisten ze na overleg met hun administraties. Hoewel de huidige brug een zekere erfgoedwaarde heeft, is de bescherming als monument niet mogelijk, stellen ze. Ook het bewaren van de brug op een andere locatie bleek technisch en financieel niet haalbaar.

Sloop start

Vandaag start de nv Waterwegen en Zeekanaal de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe Scheepsdalebrug in Brugge. Enkele actiegroepen pleitten de afgelopen weken voor het alsnog gedeeltelijk behouden van de brug, omdat ze historisch waardevol zou zijn. De bevoegde ministers Crevits en Bourgeois onderzochten samen de verschillende voorstellen, maar stellen vast dat er geen mogelijkheid is om de brug te bewaren.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois erkent de erfgoedwaarde van de Scheepsdalebrug. De vooroorlogse brug is geconstrueerd volgens het Vierendeelprincipe, waarbij gebruik gemaakt wordt van een diagonaalloze vakwerk-ligger bij de draagstructuur van overspanningen, bedacht door de Brugse ingenieur Arthur Vierendeel (1852-1940). "In Vlaanderen zijn al enkele Vierendeelbruggen beschermd. Het echt unieke aan de Scheepsdalebrug is het draaimechanisme waarover ze beschikt", legt minister Bourgeois uit. "Het is echter technisch onmogelijk om dat draaimechanisme te behouden."

Er zijn volgens Bourgeois ook geen andere mogelijkheden om de brug zonder het draaimechanisme elders opnieuw tot haar recht te laten komen, bijvoorbeeld over een gelijkaardige waterweg. "We hebben ook dat ernstig onderzocht, maar de maatschappelijke meerwaarde weegt helemaal niet op tegen de hoge kostprijs voor de verplaatsing," aldus minister Crevits. "Bovendien is er reeds een sloopvergunning verleend. Dit is op een correcte wijze gebeurd."

Vr de sloop van de Scheepsdalebrug zal het agentschap RO Vlaanderen de brug wel nog documenteren met foto- en videomateriaal om het stuk erfgoed toch niet helemaal verloren te laten gaan. Het agentschap maakt ook verder werk van een inventarisatie en selectie van mogelijk te beschermen bruggen in Vlaanderen.

(FN-Meegedeeld-GB)
Meer over Hilde Crevits    Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag