Nieuws uit de Brugse regio

Automatische stuwen Lisseweegse Vaart moeten Sint-Pieters droog houden

Automatische stuwen Lisseweegse Vaart moeten Sint-Pieters droog houden
Brugge, woensdag 2/12/2009. De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft een toelage van 40.418,23 euro toegekend aan 'de Nieuwe Polder van Blankenberge' voor het plaatsen van automatische stuwen op de Lisseweegse Vaart. Door de automatische sturing van een aantal stuwen zal het waterpeil in de Lisseweegse Vaart beter beheerst worden, wat de wateroverlast in Sint-Pieters moet beperken.

Het project omvat niet enkel de automatisatie van de stuwen op de Lisseweegse Vaart, er worden ook een aantal stuwen op zijtakken van de Lisseweegse Vaart aangepakt. Deze spelen een belangrijke rol in de bevloeiing vanuit de Blankenbergse Vaart en kunnen ook ingeschakeld worden voor het voorkomen van wateroverlast in St-Pieters.

Er zijn ook een aantal peilmeetpunten mee opgenomen in het project, gezien er momenteel enkel een peilmeting is ter hoogte van de monding van de Lisseweegse Vaart. Bovendien worden er ook twee pluviometers geplaatst omdat de densiteit van het neerslagmeetnet met een hoge meetfrequentie in de regio eerder laag is.

Ook de watervoorraad zal beter beheerd worden. In de zomer wordt het water opgestuwd in de waterlopen om de verdroging en verzilting tegen te gaan. In de winter wordt het waterpeil lager gehouden om voldoende buffercapaciteit in de waterlopen voorhanden te hebben. Een beter beheer van de watervoorraad komt ook de aanwezige natuurwaarden ten goede. Dit geldt niet enkel voor de Lisseweegse Vaart, maar onrechtstreeks ook voor het natuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren gezien de centrale stuw daar dan ook automatisch zal kunnen gestuurd worden.

(ED-Meegedeeld-WVL)
Meer over Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag