Nieuws uit de Brugse regio

Dalila Douifi (sp.a): sluiting kazerne Sijsele is waanzin

Dalila Douifi (sp.a): sluiting kazerne Sijsele is waanzin
Damme, donderdag 8/4/2010. Moeten honderden gezinnen mee in de waanzin van De Crem? sp.a parlementslid Dalila Douifi pleit voor het behoud van één derde van de militaire site Sijsele. In een opiniestuk leggen ze uit waarom:

De meningen zijn verdeeld. Het is goed dat iemand komt met een plan en het doorduwt. Dat is een mening m.b.t. het herstructureringsplan van de Minister van Defensie Pieter De Crem. De andere mening is dat het plan onredelijk is. Bij nader toezien en het in acht nemen van een aantal criteria, is het zelfs een waanzinnig plan. Maar het is alsof er geen vragen mogen gesteld worden. Het is alleszins zo dat er geen antwoorden worden gegeven op een aantal zeer pertinente vragen. En wat in elk geval vreemd is, is dat sommige vakbonden akkoord gaan met het plan. In wat volgt het waarom van die bewering.

Ten eerste is het zo dat honderden (jonge) gezinnen met een onmogelijkheid geconfronteerd worden. Je kan zeggen dat het niet eerlijk is om naar de extremen te kijken, maar ze bestaan toch maar, en meer dan gedacht. We geven een voorbeeld. Voor een normale dagtaak van een militair uit Oostende, die nu in Sijsele werkt en naar Grobbendonk moet, ziet zijn normale werkdag er in het vervolg als volgt uit: de trein nemen om 3u56 in Oostende, en terug aankomen om 19u36 in Oostende. Het is perfect mogelijk dat dezelfde militair chauffeur tijdens zijn dagtaak moet terugkeren naar de buurt van Oostende om een depannage te doen. Natuurlijk mogen ze de ring niet op in de piek, dan moeten ze maar de dag nadien depanneren.

Maar er is een kers op de taart. We zullen het maar positief formuleren : we doen een amendement op het plan De Crem. Het is immers de bedoeling om te besparen, en we willen de Minister daar graag bij helpen. Nog goed nieuws, wat we voorstellen is in lijn met de criteria van de chief of defense (CHOD) van oktober 2009 voor de transformatie, een man die wel degelijk iets van het leger kent.
In 2003 in hoofdzake, zijn er renovaties gebeurd aan de loodsen van Sijsele. Het was en is de bedoeling om er een volle operationele herstelplaats van voertuigen uit te rusten. Kostprijs, 2,5 mio euro, opgeleverd in 2004. Het betreft werkplaatsen voertuigen, bewapening, metaalbewerking, schrijnwerkerij, burelen en uitgebreid sanitair blok, installatie brandstofstation met milieubeschermende ondergrond, installatie van een smeerstation, plaatsen dubbele beglazing en schilder -en elektriciteitswerken. Die loodsen zijn er nu. We zijn met een aantal sp.a parlementairen een kijkje gaan nemen, en die loodsen zijn inderdaad opgetrokken uit of aangepast met recente materialen en in perfecte staat qua uitrusting en veiligheidsnormen.
Dat aan de ene kant. Aan de andere kant is het aldus de bedoeling van de Minister om eenzelfde uitrusting te bouwen op de site van Sint-Kruis. Voor de mensen van ver weg, de afstand tussen de twee sites is zo'n 4 kilometer. De plannen druisen met andere woorden recht in tegen de criteria van de CHOD die een plan wou zonder 'zotte' kosten. Op basis van bestaande bruikbare situaties en infrastructuur. Want het plan van Minister De Crem om Sijsele te sluiten en dus mede de loodsen in perfecte staat te laten verdwijnen bestaat er wel degelijk in om op amper enkele kilometers verderop dezelfde infrastructuur te laten optrekken. Begrijpen wie begrijpen kan…Het is dus een waanzinnig plan de loodsen in Sijsele op te doeken om amper 4 kilometer er vandaan hetzelfde infrastructuurproject opnieuw uit te voeren tegenover vandaag allicht een duurdere prijs, die we mogen schatten op ongeveer 3 mio euro.

Wat drie sp.a parlementairen zich afvragen na dit gezien te hebben : waarom kan een derde van de site van Sijsele, de loodsen vertegenwoordigen één derde van de militaire site Sijsele, niet behouden worden op het domein op basis van de ruimtelijke structuurplannen, net na deze investering en in plaats van een nieuwe te moeten optrekken 4 kilometer verderop? Wil Pieter DC per se zijn plaats in het blunderboek opeisen? We hebben het even nagevraagd , en niemand heeft hier een antwoord op. Het is niet omdat de CD&V burgemeester van Sijsele het wou, het schreien stond hem nader dan het lachen toen hij de plannen van zijn partijgenoot hoorde. Waarom wil de minister een recente investering met een grote kost per se met de grond gelijk maken om er een nieuwe in de plaats te zetten?

Wij weten het niet. Dit is één voorbeeld van de waanzin die volgt uit het feit dat een minister zijn spierballen wil tonen. Behalve voor twee kazernes in Wallonië natuurlijk.

(FN-Meegedeeld-Dalila Douifi)

Meer over Milieu    Tewerkstelling    Politiek    CD&V    sp.a    Vakbonden    Sint-Kruis    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag