Economie

3 nieuwe gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in de maak


Brugge, zaterdag 24/7/2010. Het Stadsbestuur heeft 80.000 EUR vrijgemaakt voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van 3 nieuwe gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het studiebureau Grontmij zal de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in kaart brengen voor de Jan Breydellaan Noord , Rustenburg en Vaartdijkstraat. Schepen Mercedese Van Volcem wil ontwikkelingsmogelijkheden van binnengebieden en van de bestaande ambachtelijke zones waar na stopzetting geen dergelijke activiteit meer wenselijk of mogelijk is bekijken én er betaalbaar wonen stimuleren.

RUP Jan Breydellaan Noord (33Ha)

Hier wil de stad de ontwikkelingsmogelijkheden bekijken van Villa Maria (bouwblok Gistelse Steenweg – Lange Vesting – Legeweg – spoorweg) onderzoeken waarbij ondermeer de vraag voor uitbreiding en de aanleg van een ondergrondse parking wordt bekeken en daarnaast moeten de mogelijkheden om de relatie tussen de vestingen en naastliggende wijk te vergroten worden nagegaan.

RUP Rustenburg (32Ha)

Voor de herziening van het BPA 27 Rustenburg ligt de aandachtbij een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs de Steenkaai en bij de
ontwikkeling van nog niet aangesneden bouwgrond zoals o.m. hoek Steenkaai - Wijnenburgstraat, hoek Rustenburgstraat Steenkaai,…. Ook het verruimen van de mogelijkheden om kantoren en diensten in te planten langs de Oostendse Steenweg en Blankenbergse Steenweg wordt onderzocht samen met ontwikkelingmogelijkheden in de nabijheid van het station Brugge-Sint-Pieters.

RUP Vaartdijkstraat (28Ha)

Hier wil de stad de ruimtelijke ontwikkeling en kwalitatieve herbestemming van de terreinen Rammant en Verhelst én het achterliggend gebied van de NMBS bekeken, waarbij het garanderen van de ontsluiting en de ontwikkelingsmogelijkheden essentieel zijn, alsook het gebied aan de overzijde van het kanaal (BPA 102 Baron Ruzettelaan Zuid-West).

Later dit jaar volgt de aanbesteding voor de opmaak van het gemeentelijk RUP Gistelse Steenweg Noord (73Ha) voor de herziening van het BPA 82 Noord-Oost I.

Deze zal ondermeer mogelijkheden voorzien voor een nieuw sociaal woonproject van Vivendo in Van Leeg tot Zand en een beperkte uitbreiding van de bouwmogelijkheden voor het kasteel Les Acacias waarbij het parkdeel zal opengesteld worden voor publiek.

(FN-Meegedeeld-MVV)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag