Nieuws uit de Brugse regio

Aanleg buurtpark in Zwankendamme-Oost is gestart


Zeebrugge, dinsdag 26/10/2010. De bvba Vermeulen uit Afsnee kreeg van de Stad de opdracht om de aanleg uit te voeren van het buurtpark in Zwankendamme-Oost. De aanleg van dit groengebied is een eerste invulling van de bufferzones die nabij Zwankendamme werden vastgelegd bij de afbakening van het havengebied Zeebrugge. De invulling van de groene ruimte rond het dorp is immers belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp ondanks de drukke havenbezigheden en de geplande infrastructuurprojecten.

De financiering van de aanleg van het buurtpark gebeurt met Vlaamse middelen uit het Stedenfonds en met toelagen verkregen via het project 'Leefbare haven' uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De kostprijs van de uitvoering bedraagt 58.444 euro.

De groenzone aan de oostzijde van Zwankendamme-dorp, tussen het dorp en het Boudewijnkanaal, werd door de aankoop van 1,5 ha grond door de stad, verruimd waardoor er meer inrichtingsmogelijkheden ontstonden voor dit gebied.

Wat?

Er komt een groeninvulling tegenover de loodsen op de kanaaloever. Dit wordt een bosje van ongeveer 0,5 ha waar de volgende boomsoorten een plekje zullen krijgen: es, els, meidoorn, hazelaar, boswilg, Gelderse roos, sleedoorn en vlier. Daarnaast is de aanleg voorzien van een wandelpad (schelpenpad) achter de volkstuintjes. Samen met het bestaande pad wordt zo een mooie wandellus gevormd, met een aantal zitbanken, twee poelen en een rietkraag. Tussen het pad en de volkstuintjes komen een meidoornheg en een afrastering in gekloven kastanjehout met onderplaat. Het centrale deel van het park blijft een open zone met een landelijk karakter en wordt verder begraasd door koeien.

Timing

De voorbereidende werkzaamheden starten op 25 oktober en de aannemer wil eind november het project voltooien.

De aannemer zal ter hoogte van de bestaande afsluiting van de volkstuinen alles opruimen. De gebruikers van de volkstuinen krijgen de gelegenheid om overbodige zaken op hun aanpalend perceel zelf, mee te geven met de aannemer.

Meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan men terecht bij de stedelijke Groendienst, Buiten Smedenpoort 2, 8200 Brugge (telefoon 050 32 90 14) -mevrouw Ilse Vansevenant.

Meer op stapel

De Vlaamse Landmaatschappij kreeg overigens onlangs de opdracht om in samenspraak met de stad en met participatie van de betrokken bewoners, een globaal inrichtingsplan uit te werken voor een kwalitatieve invulling van de overige bufferzones nabij Zwankendamme. Eind april jl. werd tijdens een eerste infomoment alvast informatie en suggesties verzameld voor Zwankendamme-oost, zuid en west. VLM werkt deze concrete voorstellen uit in een plan, dat nog aan de bewoners moet worden voorgelegd.

Ook voor Zwankendamme-oost kunnen nog een aantal aanvullende elementen voorzien worden, zoals bijvoorbeeld een doorsteek van het huidige park naar de oever van het Boudewijnkanaal, met een zichtpunt op het havendok en de havenactiviteiten.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Zeebrugge    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag