Nieuws uit de Brugse regio

Speelplein gepland op terrein Freinetschool De Tandem


Brugge, dinsdag 26/10/2010. Det college van burgemeester en schepenen keurde op 1 oktober het plan goed voor de aanleg van een speelplein in de Freinetschool 'De Tandem'. Een datum voor de start van de werkzaamheden is nog niet bekend. Eerst moet de Groendienst via een openbare aanbesteding nog een aannemer zoeken die dan de opdracht zal moeten uitvoeren in 30 werkdagen.

De inrichting kadert in het speelruimtebeleidsplan 2006-2013, waarbij de Stad bijkomende speelruimte tracht te voorzien op plaatsen waar er nood aan is. Het terrein in kwestie ligt aan de oostzijde van de terreinen van de Freinetschool aan de Leopold Debruynestraat in Sint-Kruis.

De Stad kwam met de Freinetschool overeen om het terrein dat eigendom is van de school in te richten als speelplein en voor het publiek open te stellen op de dagen dat de school gesloten is, meer bepaald op woensdagnamiddagen, weekends, feestdagen en in de schoolvakanties. De Stad Brugge van haar kant neemt de kosten voor de aanleg op zich en staat ook in voor het onderhoud ervan.

Het ontwerp kwam tot stand met inspraak van de bewoners, jongeren en leerlingen van de school. Op 20 en 21 mei 2010 organiseerde de stedelijke Jeugddienst een eerste inspraak-moment, gevolgd door een terugkoppelingsmoment op 27 augustus en 2 september.
In het ontwerp werd rekening gehouden met de inspraakwensen:
- rond de bestaande beuk worden zitmuurtjes geplaatst die dienen als zit- en speelelement (evenwicht, verstoppertje…). Ter hoogte van de zitmuurtjes bestaat de ondergrond uit ternair zand (fijne steenslag).
- Het terrein ten noorden van de beuk wordt geherprofileerd: 2 speelheuvels worden aangelegd met teelaarde afkomstig van de uitgraving van 2 zandvlaktes waar speeltoestellen komen te staan. Tegenaan de speeltoestellen worden zitbanken voorzien en papierkorven.
- Ook de toestellen zijn gekozen in functie van de inspraakgegevens:
o een groot combinatietoestel voor de leeftijd van 4-12 jaar
o een combinatietoestel voor de leeftijd van 2-6 jaar
o een keukentje
o een treintje (eigendom van de school)
o een evenwichtsparcours
o een wipkip voor 4 personen
- De bestaande bomen worden behouden, met uitzondering van een zaailing tegenaan de bestaande beuk. Bijkomende haagjes versterken de kromming van de zitmuurtjes. Aan de rand van het speelplein worden struikmassieven geplant.
- De afsluiting en de poortjes rond het speelplein worden geplaatst door de school.

Plan ter inzage
- stedelijke Groendienst, Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge, van maandag tot vrijdag 9.00 tot 12.00 en 14.00 tot 16.00 uur, op dinsdag tot 18.00 uur.
- Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Brugge, van maandag tot vrijdag 8.30 tot 12.30, dinsdag 14.00 tot 18.00 uur; za. 9.00 tot 11.45 uur.
stedelijke Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge, van maandag tot vrijdag 8.30 tot 12.30 en 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Sint-Kruis    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag