Nieuws uit de Brugse regio

Vlaams Decreet op maat voor PIDO geschreven?


Brugge, dinsdag 2/12/2003. EXCLUSIEF

Deze week heeft minister Van Mechelen een definitief besluit tot bepaling van toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen gelegen buiten de geŽigende bestemmingszone.

Letterlijk gelijke doelstellingen

Nader onderzoek van het dossier, verricht door De Stadsomroep, toont duidelijk aan dat dit decreet dat nog in het Staatsblad moet worden gepubliceerd ten dele met naam en toenaam is geschreven om aan het provinciebestuur van West Vlaanderen een dagverblijf voor minder valide kinderen in de leegstaande boerderij 'Het Magdalenagoed' in te richten zonder aan gewestplannen of BPA's te moeten torsen. Het Magdalenagoed is zeer recent in handen van het Pido gekomen om er een 'een dagverblijf met hypotherapie voor zwaar gehandikapte kinderen in onder te brengen en tegelijkertijd de open ruimte rond Brugge vrijwaren en beschermen.'

In de artikelsgewijze bespreking van het besluit over de toelaatbare functiewijzigingen schrijft minister Van Mechelen letterlijk: 'Een voorbeeld van een aanvaardbare functiewijziging: omvormen van een leegstaande boerderij naar dagverblijf voor autistische kinderen, met onder meer therapeutische verzorging van pony's en schapen.'
En laat dat nu even letterlijk zijn wat het PIDO plant in het Magdalenagoed.

Verbazing bij het Provinciebestuur

CD&V gedeputeerde Dirk De Fauw, verantwoordelijk voor het PIDO reageert verbaasd: 'Ik wist niet dat ik zo'n goede relaties had in Brussel! Wij zijn inderdaad van plan in het Magdalenagoed een centrum voor hypotherapie in te richten en hebben daarvoor aan Minister Van Mechelen een bestemmingswijziging aangevraagd die overigens kadert in de veelbesproken headquarterszone die de Stad Brugge en de GOM willen gerealiseerd zien. Het project is een logisch uitvloeisel van de ervaring die we nu reeds op kleinere schaal hebben met Ons Erf, waar een 4 tal paarden gebruikt worden om zwaar gehandicapte kinderen te stimulerenÖ Dat zouden er in het Magdalenagoed 10 kunnen worden. Dit soort therapie is in andere landen frequent gebruikt maar in BelgiŽ zijn we echt uniek. Klaarblijkelijk wil de minister ons positieve voorbeeld, want het gaat hier om een Belgisch unicum, gebruiken om een elders wat krakkemikkig decreet wat allure te geven,' aldus nog Dirk De Fauw.

Fundamentele vragen

Los van de wel 'zeer toevallige' voorbeeldkeuze van de minister, stelt ook Vlaams CD&V volksvertegenwoordiger Gerald Kindermans zich ernstige vragen bij de nieuwe regeling voor zonevreemd gebouwen van Minister Van Mechelen. Gerald Kindermans: "Volgens onze informatie kan de functiewijziging enkel als het gebouw niet meer geschikt is voor de vergunde functie, maar bouwfysisch wel geschikt is voor de nieuwe. Bouwfysisch geschikt betekent hier dat geen 'uit financieel en bouwtechnisch oogpunt ingrijpende werken' zijn uitgevoerd gedurende een periode van 2 jaar voor de aanvraag, ook niet worden uitgevoerd voor de nieuwe functie en gedurende een periode van tien jaar na de wijziging van gebruik. De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad."

'-Moet het advies van de afdeling Land of de afdeling Natuur gevraagd worden voor de aangevraagde functiewijzigingen?
-Wat gebeurt er bij milieuvergunningsplichtige aanvragen tot functiewijzigingen?
Wat gebeurt er bij milieuvergunningsplichtige aanvragen tot functiewijzigingen?
Wanneer schaadt de nieuwe functie de goede ruimtelijke ordening?
Kunnen zonevreemde sport- en recreatievoorzieningen geregulariseerd worden op basis van dit nieuw besluit?' Het zijn enkele van de reeks pertinente vragen die aan minister Van Mechelen worden gesteld door Vlaams volksvertegenwoordiger Gerald Kindermans.
Volgens hem 'wordt in de media een goed nieuws-show verkocht, maar de door Karel De Gucht zo gehate ambtenaren, zullen weer 'carte blanche' krijgen door dit besluit van de Vlaamse regering. Van de veel geprezen rechtszekerheid zal opnieuw niets in huis komen.'

(Frank Neirynck - Hoofdredacteur)
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    CD&V    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag