Nieuws uit de Brugse regio

Brugge houd tevredenheidsenquête over stadsdiensten

Brugge houd tevredenheidsenquête over stadsdiensten
Brugge, woensdag 9/2/2011. Het Brugse College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist, om vanaf maart 2011 een proefproject starten met een publieksbevraging bij de dienst Burgerzaken, diensten Bevolking en Burgerlijke Stand. Op termijn is het de bedoeling om bij alle Brugse stadsdiensten die met het publiek in aanraking komen een tevredenheidsenquête te organiseren.

Nood

"De Stad hecht veel belang aan een klantvriendelijke dienstverlening van haar diensten en levert daar heel wat inspanningen voor en door middel van tevredenheidskaartjes met gerichte vragen zal nu gepolst worden of de burger zich eventueel tekort gedaan voelt maar ook naar wat hij of zij als goed ervaart," zegt schepen Franky Demon, die als eerste verantwoordelijke schepen zijn diensten zal screenen. Tot nu toe bestond de enige meetbare waarderingsindex van de stadsdiensten uit de klachtenbundel die de Brugse Ombudsman jaarlijks opmaakt.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Franky Demon    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag