Nieuws uit de Brugse regio

Bebouwde kom Brugge breidt uit in Sint-Pieters


Brugge, vrijdag 18/3/2011. Vanaf 21 maart a.s. wordt de begrenzing van de bebouwde kom in Sint-Pieters noordelijker opgeschoven zodat o.a. de volgende straten nu ook tot de bebouwde kom behoren:
Oostendse Steenweg, tot voorbij het kruispunt met de Sint-Pietersmolenstraat.
Oude Oostendse Steenweg
Sint-Pietersmolenstraat, de wijk 't Torentje en de Gentele-wijk

In deze nieuw afgebakende zone geldt o.a. een snelheidsbeperking tot 50 km/u behalve uiteraard in de zone-30.

De Wegendienst van de stad Brugge staat in voor het aanpassen van de verkeersborden langs de gemeentewegen.
De Vlaamse overheid Afdeling Wegen en Verkeer staat in voor de aanpassing van de verkeersborden langs de Oostendse Steenweg en de Waggelwaterstraat.

Dit aanvullend reglement op het wegverkeer werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd in zitting van 23 december jl. De Vlaamse Minister van Openbare Werken keurde het besluit goed op 2 februari jl.

De Verkeersdienst van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
(050 44 88 63) is steeds bereid meer informatie over dit aanvullende reglement te geven.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Verkeer    Ruimtelijke Ordening    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag