Nieuws uit de Brugse regio

Aanleg kluifrotonde Oostendse Steenweg/Expresweg start dit najaar

Aanleg kluifrotonde Oostendse Steenweg/Expresweg start dit najaar
Brugge, dinsdag 10/5/2011. Na het bouwverlof begint de aanleg van een kluifrotonde op het kruispunt van de Expresweg (N 31) met de Oostendse Steenweg (N 9) in Brugge. De realisatie van deze kluifrotonde moet zorgen voor een veiliger kruispunt met een vlottere verkeersafwikkeling. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt 4,5 miljoen euro vrij voor de werkzaamheden die ongeveer anderhalf jaar zullen duren.

Vlotter en veiliger

Met de aanleg van de kluifrotonde, een lang gerokken rotonde, zal de verkeersafwikkeling op de Oostendse Steenweg N9 en de op- en afritten van de Expresweg N31 vlotter en veiliger kunnen verlopen. Nu ontstaan er vaak files, doordat het verkeer op de linkervoorsorteerstroken, het overige verkeer belemmert. Met de constructie van een kluifrotonde zullen linksafslaande manoeuvres verleden tijd worden. De middenzone van de kluifrotonde zal in beton aangelegd worden zodat ook uitzonderlijk transport via deze weg kan.

Aandacht voor fietsers

Over het hele traject komen dubbelrichtingsfietspaden, vanaf de Sint-Pietersmolenstraat tot aan de Strooienhaan in Zuienkerke (een totale lengte van ongeveer 5 km). De nieuwe fietspaden leggen een verbinding tussen het bestaande fietspad tot aan de Sint-Pietersmolenstraat en het fietspad in Zuienkerke dat tot Wenduine gaat. Ter hoogte van de kluifrotonde liggen de fietspaden los van de rotonde zelf, zodat de fietsers beter zichtbaar zijn voor automobilisten.


Fasering om hinder te beperken

Het gaat om belangrijke en grote werken. Een goede planning is dus essentieel om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De aanleg zal in verschillende fases gebeuren :

1) Van de Sint-Pietersmolenstraat tot aan het begin van de kluifrotonde

Tijdens deze fase moet het wegdek volledig worden opgebroken en wordt de werfzone volledig afgesloten. Enkel fietsers behouden toegang in de werfzone. Het overige verkeer moet een omleiding volgen.

2) De eigenlijke aanleg van de kluifrotonde aan het kruispunt N31 met de N9

3) Vanaf de kop van de kluifrotonde (kant Oostende) tot kilometerpunt 98,17 aanleg nieuwe toplaag wegdek

4) Aanleg dubbelrichtingsfietspaden vanaf kluifrotonde tot Strooienhaan in Zuienkerke

In fase 2, 3 en 4 zal de weg niet volledig worden afgesloten voor alle verkeer.

Er zijn 240 werkdagen (ongeveer 1,5 jaar) voorzien voor de realisatie die op een kostprijs van 5,2 miljoen euro is geraamd. 4,5 miljoen euro komt van het Vlaamse Gewest. Brugge, Zuienkerke en TMVW (rioleringswerken) betalen het overige deel van de aanleg. Aannemer Aswebo voert de werkzaamheden uit in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

Vˇˇr de eigenlijke start van de werken zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Brugge via de verschillende communicatiekanalen bijkomende en gedetailleerde informatie geven per fase over de omleidingen, de verwachte hinder en de uitvoeringstermijnen.

Vlaams minister Crevits : 'De aanleg van de kluifrotonde zal de veiligheid ter hoogte van het drukke kruispunt van de Expresweg met de Oostendse Steenweg verbeteren. De realisatie van de nieuwe fietspaden zal zeker ook worden toegejuicht. In Brugge zijn tal van werkzaamheden aan de gang. Het is belangrijk dat de inwoners goed ge´nformeerd worden en dat er in fasen wordt gewerkt zodat de hinder in de mate van het mogelijke beperkt blijft. Voor Brugge is deze forse investering belangrijk.'

(FN-Meegedeeld-HC)
Meer over Economie    Verkeer    Sint-Pieters    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag