Cultuur en evenementen

Kopstukken van de filosofie: Edmund Husserl

Op de agenda voor Brugge op dinsdag, 28/2/2012:

Brugge, dinsdag 24/1/2012. Husserl (Prossnitz, 8 april 1859 – Freiburg 27 april 1938) is de stichter van de wijsgerige fenomenologie. De taak van de fenomenologie is volgens Husserl het ophelderen van de werkelijkheid door een descriptieve analyse van de bewustzijnsacten waarin de werkelijkheid wordt geconstitueerd. In Husserls laatste werk, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936) trok vooral zijn theorie van de 'Lebenswelt' de aandacht. Dit is een beschrijving van de wereld zoals die gegeven is in de alledaagse, pretheoretische ervaring en die volgens Husserl voorondersteld wordt bij elke wetenschapsbeoefening.

Kopstukken van de filosofie: Edmund Husserl
Spreker: Lode Frederix
Datum: dinsdagavond 28 februari 2012 vanaf 19u30 tot 22u
Plaats: Vormingplus, Sint-Pieters-Brugge

(FN-Meegedeeld-Masereelfonds)

FN
Contacteren via mail brugge@masereelfonds.be
Meer van evenementen in onze Agenda!

Meer over Economie    Eenmalig    Media    Film    Politiek    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag