Nieuws uit de Brugse regio

Brugge stemt voortaan digitaal

Brugge stemt voortaan digitaal
Brugge, vrijdag 10/2/2012. Het College van burgemeester en schepen gaf zopas groen licht aan het digitaal stemmen voor de volgende verkiezingen op 14 oktober 2012. Het rode potlood en de stembiljetten behoren daarmee ook in Brugge tot het collectief geheugen. Indien de gemeenteraad van februari het voorstel volgt zullen 92.500 Brugse kiezers zullen voortaan elektronisch kunnen stemmen.

Schepen van burgerzaken Franky Demon zegt dat de Vlaamse Regering in 2011 reeds besloten had om over te gaan tot de aankoop van elektronische stemapparatuur. "De Vlaamse regering bekeek de mogelijkheid om het digitaal stemmen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 2012 uit te breiden naar de zes Vlaamse centrumsteden waaronder Brugge, maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die zal beslissen of er al dan niet digitaal zal gestemd worden."

Voor en tegen

"Er zijn plus- en minpunten aan het digitaal stemmen, " zegt Demon. "Zo zijn alle kosten voor onderhoud en herstelling, behalve op de verkiezingsdag zelf, voor rekening van die gemeentebesturen. Het overstappen op het elektronisch stemmen heeft overigens een niet te onderschatten impact op de organisatie van de verkiezingen: de gehuurde lokalen moeten vroeger ter beschikking zijn, het transport zal uitgebreid moeten worden, er zullen testperiodes ingelast worden tussen de verkiezingsperiodes en de stemhokjes moeten aangepast worden op de stemcomputers. Ook moeten de 823 stemhokjes van stroom worden voorzien. Om alles in goede banen te leiden moet een interventieteam op 14 oktober klaar staan voor eventuele technische pannes. De grote voordelen zijn dat er geen stempapier, drukwerk en dergelijke moet worden aangemaakt, gestockeerd en bewaakt en dat er minder bureaumaterialen en lokalen nodig zijn. Ook wachtrijen zullen beperkt kunnen worden aangezien er langer zal kunnen gestemd worden: tussen 8 en 15 uur."

Geen tellers meer

"Voor de burgers is het wegvallen van de stemopnemingsbureaus en dus tellers, voorzitters en bijzitters een belangrijk gevolg. 564 mensen staan anders in voor het tellen voor de uitgebrachte stemmen en 376 mensen worden als reserves opgeroepen. Bovendien zullen de verkiezingsresulaten veel vlugger bekend zijn. Ook kunnen we broodjes, maar ook frisdrank en koffie, schrappen van het boodschappenlijstje. Om de organisatie mogelijk te maken kunnen de kosten begroot worden op 14.000 18.000 euro tijdens verkiezingsjaren. De stemapparatuur zal ingezet kunnen worden voor alle verkiezingen de komende 15 jaar. De organisatie van het digitaal stemmen zorgt voor een besparing van 23.000 euro per verkiezing," zegt schepen Demon.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer over Politiek    Franky Demon    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag