Nieuws uit de Brugse regio

Stadsbestuur ongelukkig met voorstel van aanbodswijzigingen van De Lijn

Stadsbestuur ongelukkig met voorstel van aanbodswijzigingen van De Lijn
Brugge, vrijdag 16/3/2012. In het kader van een besparingsoperatievan ongeveer 60 miljoen euro in heel Vlaanderen, stelde De Lijn onlangs een ontvetting voor op een aantal specifieke lijnen in de Brugse regio. Vanmorgen heeft het Brugse schepencollege haar standpunt terzake bepaald en daar "waar er niet aan het basisaanbod wordt geraakt, kan de stad zich vinden in de voorstellen". Toch doen zich een aantal schrappingen voor die fundamenteel zijn voor het openbaar vervoersaanbod in Brugge, waar het College van Burgemeester en Schepenen niet mee akkoord gaat.

Avondlijnen

Bij de avondlijnen Brugge-west/oost/noord/zuid stelt De Lijn voor, om van zondag tot en met donderdag de laatste rit van 23u10 af te schaffen. De nieuwe laatste rit vertrekt dan om 22u10. Dit is te vroeg voor zij die een evenement, een film, een optreden bijwonen in Brugge en het stadsbestuur vraagt dat die laatste bus op weekdagen pas om 22u20 vertrekt. Voor de stad is de schrapping van de volledige avondlijn naar Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge onaanvaardbaar. Burgemeester Patrick Moenaert: "Dit is geen gelijke behandeling voor onze inwoners. Bij de andere avondlijnen door en rond het centrum wordt enkel een afschaffing van de laatste rit voorzien. Hier wil De Lijn de avondlijn naar Zeebrugge volledig schrappen. Dit staat haaks ten opzichte van onze inspanningen voor de bereikbaarheid van de polderdorpen, o.a. met de investeringen in een nieuwe vaste bus. Met de avondlijn kunnen de bewoners na een film of event ook met de bus terugkeren naar Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge. Deze avondlijn mag dan ook niet sneuvelen."

Richting Oostkamp

Wat de bediening in de Baron Ruzettelaan en de P&R Steenbrugge betreft, stelt De Lijn voor om de frequentie richting Oostkamp te verminderen van 20 naar 30 minuten per uur. "Dit is verrassend. Op vraag van De Lijn werd daar eerder een busbaan aangelegd. Als De Lijn daar nu zelf minder bussen wil laten rijden dan moeten we het behoud van deze busbaan in vraag stellen en zal ik de afschaffing van deze busbaan voorstellen" aldus de burgemeester.

Kinepolis

Naar aanleiding van de werken aan het kruispunt Expressweg / K. Albert I laan werd het traject van de bus naar de Kinepolis, Ons Erf en de Tillegemwijk reeds ingeperkt. Na de afwerking van het kruispunt wil De Lijn dit beperkte aanbod blijven behouden. De stad is daar niet mee akkoord. Dit zou immers betekenen dat Ons Erf en de Tillegemwijk behalve door slechts 2 spitsbussen niet meer bediend wordt. Voor deze bestemmingen zijn enkele extra ritten aangewezen. Daarenboven werden de bushaltes en -infrastructuur daar recent nog gevoelig aangepast.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal deze opmerkingen overmaken aan De Lijn.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer over Verkeer    Mobiliteit    Politiek    CD&V    Patrick Moenaert    Zeebrugge    Lissewege    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag