Cultuur en evenementen

Rioleringsproject en heraanleg Dampoortstraat en Marcus Laurinstraat te kijk

Op de agenda voor Brugge tot maandag, 23/4/2012:

Brugge, maandag 26/3/2012. In mei 2011 nodigde het stadsbestuur de bewoners/eigenaars van de woningen in de Dampoortstraat, tussen de Moerkerkse Steenweg en het Koolstuk, uit om hen te informeren over het rioleringsproject dat dit jaar moet gerealiseerd worden.
Er wordt nu immers nog steeds, vanuit een aantal woningen, afvalwater geloosd in de Zuidervaart, wat verboden is. Alle woningen moeten hun afval- en regenwater scheiden en met hun afvalwater aansluiten op de nieuwe afvalwaterriool. Daarnaast komt er ook een nieuwe regenwaterriool, die enkel regenwater zal afvoeren.
Deze woningen kunnen niet aansluiten op de huidige, gemengde straatriool omdat deze veel te hoog ligt. De huidige straatriool bevindt zich trouwens in een slechte staat waardoor er verzakkingen in de rijweg ontstaan.
Aan dit rioleringsproject is ook een heraanleg van de straat gekoppeld.

Marcus Laurinstraat ook betrokken

Na de infovergadering van vorig jaar ontvingen de betrokken bewoners van de Dampoortstraat een brief van de stad om inlichtingen in te winnen over de concrete situatie huis per huis. Er vonden ook bijkomende onderzoeken plaats.
Om dit rioleringsproject op een correcte manier te kunnen uitvoeren, is ondermeer gebleken dat het noodzakelijk is om het afvalwater van de woningen van de Dampoortstraat aan te sluiten op de collector van Aquafin in de Marcus Laurinstraat. Hierdoor is ook de Marcus Laurinstraat, tussen de Dampoortstraat en de Brugse-Mettenstraat, in dit rioleringsproject betrokken.

geplande werkzaamheden aan de riolering
scheiding afval en- regenwater door aanleg van een gescheiden riolering
aansluiten van het afvalwater op de collector van Aquafin in de Marcus Laurinstraat
aansluiten van de regenwaterriool vanaf de Moerkerkse Steenweg tot Koolstuk op het Zuidervaartje
situering riolering Dampoortstraat, tussen Moerkerkse Steenweg en Koolstuk:
* de nieuwe regenwaterriool komt onder de rijweg te liggen
* er is langs beide zijden een afvalwaterriool voorzien buiten de rijweg zodat de huizen
een korte aansluiting hebben op de afvalwaterriool
situering riolering Marcus Laurinstraat, tussen Dampoortstraat en Brugse-Mettenstraat:
* de regenwaterriool ligt onder de rijweg
* er is n diepe afvalwaterriool voorzien in de rijweg

vernieuwen wegbedekkingen in de Dampoortstraat, tussen Moerkerkse Steenweg en Koolstuk
rijweg
- in asfalt
- breedte: 5, 46 meter (met inbegrip van de greppels)
- aanbrengen plateaus in zwarte asfalt (plaatselijke verhoging) als snelheidsremmende maatregel:
- op de aansluiting met de Kartuizersstraat
- op de aansluiting met de Marcus Laurinstraat
- voorsorteerstroken voorzien op de aansluiting van de Dampoortstraat met de Moerkerkse Steenweg om files te vermijden
- de bestaande middengeleider aan het rond punt aan de Julius Delaplacestraat, richting Dampoortstraat Moerkerkse Steenweg, wordt aangepast
- behoud tweerichtingsverkeer
- aanpassing van de bestaande aansluiting fietspad op de rijweg ter hoogte van Koolstuk
parkeren
- variabele breedte gaande van 1,82 tot 2 meter
- in grijze betonstraatstenen
- parkeerstroken aan beide zijden van de straat om zoveel mogelijk parkeercapaciteit te creren
- de parkeerstroken zijn afgebakend door een boordsteen en lichtjes verhoogd
trottoir
- in grijze betontegels
- aan beide zijden van de straat
- breedte: 1,25 meter
- de uitstulpingen aan de nummers 109 111 verdwijnen
groen
- door de ligging van hoogspanningskabels van Elia in de voetpadzone is het niet mogelijk en toegelaten om bomen aan te planten in de straat

vernieuwen wegbedekkingen in de Marcus Laurinstraat (vanaf Dampoortstraat tot aan Brugse-Mettenstraat)
rijweg
- in asfalt
- breedte: 5,66 meter (met inbegrip van de greppels)
parkeren
- breedte: 1,71 meter
- in grijze betonstraatstenen
- parkeerstrook aan de pare kant van de straat (tot aan nummer 32)
trottoir
- in grijze betontegels
- aan beide zijden van de straat
- breedte: 1,14 meter

nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, )
Alle nutsleidingen worden nagezien en aangepast waar nodig.

Stand van zaken van dit project

Dit project moet nog door de Gemeenteraad goedgekeurd worden. De nutsmaatschappijen willen graag in de loop van de maand april starten met het saneren van hun leidingen.
Het eigenlijke rioleringsproject wordt opgestart n het bouwverlof (in augustus a.s.).

Kom kijken naar de infostand !
In de inkomhal van het gemeenschapshuis van Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190 kan men in de periode vanaf 11 april (vanaf 14.00 uur) tot en met 23 april a.s. (tot 12.00 uur) het voorstel voor de heraanleg bekijken.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer van evenementen in onze Agenda!

Meer over Doorlopend    Verkeer    Mobiliteit    Sint-Kruis    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag