Cultuur en evenementen

Inspraakvergadering heraanleg Keurvorst Karel Theodoorstraat en Fort Zevenbergen

Op de agenda voor Brugge op donderdag, 31/5/2012:

Brugge, zaterdag 19/5/2012. De Stad Brugge wil in 2013 de Keurvorst Karel Theodoorstraat, Fort Zevenbergen, de Doornstraat, tussen de Expresweg en de Keurvorst Karel Theodoorstraat, en de Kapelweg, tussen de Torhoutse Steenweg en Fort Zevenbergen, vernieuwen. Aanleiding hiertoe is de toestand van de riolering. Ook de wegbedekking verdient een opfrissing.

De Wegendienst heeft een voorstel voor de heraanleg getekend.

Voorstel heraanleg Keurvorst Karel Theodoorstraat/Fort Zevenbergen/gedeelte Kapelweg:

wegbedekkingen rijweg in asfalt
variabele breedte
snelheidsremmers

op het kruispunt Keurvorst Karel Theodoorstraat/Fort Zevenbergen wordt een plateau voorzien in rood asfalt (is een lichte verhoging van de rijweg)
er zijn twee wegversmallingen voorzien in de Keurvorst Karel Theodoorstraat en in Fort Zevenbergen gerealiseerd door een plantvak met bomen
zone 30 wordt behouden
parkeren
parkeerstroken worden voorzien waar mogelijk
in grijze betonstraatstenen
breedte: 1,90 meter
er is een parkeerplaats voor de minder mobiele mens voorzien aan het Parochiaal Ontmoetingscentrum/kerk (schuin ingeplante parkeerplaatsen)
vrij parkeren op de rijweg volgens het systeem van het beurtelings parkeren (te bespreken op de inspraakvergadering)
trottoir in grijze betonstraatstenen aan beide zijden van de straat
breedte: gemiddeld 1,50 meter (met uitzondering van de Kapelweg, tussen Torhoutse Steenweg en Fort Zevenbergen, waar er smallere trottoirs voorzien zijn)
groen
alle bestaande bomen worden gerooid
de parkeerstroken worden hier en daar door een groenstrook met bomen en onderbegroeiing (bodembedekkers of gras) afgebakend
boomsoort is nog niet bepaald: er wordt geopteerd voor een passende straatboom
verspreid zijn er ook een aantal groenstroken voorzien met bomen en onderbegroeiing
er komt een nieuwe riolering: gedeeltelijk een gemengd stelsel en gedeeltelijk een gescheiden stelsel
alle woningen worden voorzien van een nieuw regen- en vuilwater huisaansluiting tot op de rooilijn

Voorstel heraanleg Doornstraat
In de Doornstraat, tussen de Expresweg en de Keurvorst Karel Theodoorstraat, gebeurt er enkel een heraanleg van het trottoir aan de kant van de Quick.

Kom naar de inspraakvergadering !
Het voorstel tot heraanleg wordt voorgesteld op een inspraakvergadering die plaats vindt op donderdag 31 mei a.s. om 20.00 uur in het Parochiaal Ontmoetingscentrum Sint-Willibrord, Keurvorst Karel
Theodoorstraat 6, 8200 Brugge

Jos Demarest, schepen voor openbare werken, en Franky Demon, schepen voor groen, zullen in aanwezigheid van de Wegendienst, de Groendienst en de Verkeerstechnische Dienst van de Politie, dit project voorstellen.
De Gemeenteraad moet deze heraanleg nog goedkeuren.

Infostand !
In de inkomhal van het O.L.V. Hemelvaartinstituut, Doornstraat 3, in de periode
vanaf 14 mei (vanaf 16.00 uur) tot en met 31 mei a.s. (tot 12.00 uur) kan men het voorstel voor de heraanleg bekijken. Let op: op 17, 18 en 28 mei is de school dicht omwille van de feestdagen. Bij de infostand liggen formulieren waarop vragen of opmerkingen kunnen genoteerd worden.
De school is open elke werkdag van 8.00 tot 17.30 uur. Op woensdag sluit de school om 17.00 uur. Zaterdag en zondag is de school dicht.


(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer van evenementen in onze Agenda!

Meer over Verkeer    Ruimtelijke Ordening    Mobiliteit    Jos Demarest    Franky Demon    Sint-Andries    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag