Verkeer

Werken in de Dampoortstraat en Marcus Laurinstraat

Werken in Brugge tot vrijdag, 6/7/2012:
Werken in de Dampoortstraat en Marcus Laurinstraat
Brugge, zondag 27/5/2012. De Stad Brugge wil een gescheiden rioleringsstelsel aanbrengen in de Dampoortstraat, tussen de Moerkerkse Steenweg en het Koolstuk, en in de Marcus Laurinstraat, tussen de Dampoortstraat en de Brugse-Mettenstraat.

Er wordt nu immers nog steeds, vanuit een aantal woningen in de Dampoortstraat, afvalwater geloosd in de Zuidervaart, wat verboden is. Alle woningen moeten hun afval- en regenwater scheiden en met hun afvalwater aansluiten op de nieuwe afvalwaterriool. Daarnaast komt er ook een nieuwe regenwaterriool, die enkel regenwater zal afvoeren.

Deze woningen kunnen niet aansluiten op de huidige, gemengde straatriool omdat deze veel te hoog ligt. De huidige straatriool bevindt zich trouwens in een slechte staat waardoor er verzakkingen in de rijweg ontstaan.

Om dit rioleringsproject op een correcte manier te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om het afvalwater van de woningen van de Dampoortstraat aan te sluiten op de collector van Aquafin in de Marcus Laurinstraat. Hierdoor is ook de Marcus Laurinstraat, tussen de Dampoortstraat en de Brugse-Mettenstraat, bij dit rioleringsproject betrokken.

Aan dit rioleringsproject wordt er ook een heraanleg van beide straatdelen gekoppeld en worden ook alle nutsleidingen aangepast waar nodig.

Vanaf 29 mei

De werkzaamheden aan nutsleidingen als voorbereiding op rioleringsproject starten op 29 mei. De nutsmaatschappijen maken van de realisatie van het rioleringsproject gebruik om al hun leidingen na te zien en aan te passen waar nodig. Dit moet gebeuren vr er gewerkt wordt aan de rioleringen.

Casteleyn en zonen NV uit Meulebeke staan in voor de uitvoering.

De aanvang is voorzien op 29 mei en de aannemer hoopt zijn opdracht af te ronden op 30 november a.s.

Een uitvoering in fasen (afbeelding)

fase 1:
- vanaf 29 mei tot 15 juni
- Marcus Laurinstraat, vanaf Brugse-Mettenstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot Dampoortstraat (kruispunt inbegrepen)

fase 2:
- vanaf 18 juni tot 13 juli
- Dampoortstraat, vanaf Moerkerkse Steenweg (kruispunt niet inbegrepen) tot Marcus Laurinstraat (kruispunt inbegrepen)

fase 3:
- vanaf 6 augustus tot 15 september
- Dampoortstraat, vanaf Julius Delaplacestraat tot Koolstuk (rond punt en kruispunt met Koolstuk inbegrepen)

fase 4:

- vanaf 17 september tot 30 november
- Dampoortstraat, vanaf Marcus Laurinstraat tot Julius Delaplacestraat (beide kruispunten niet inbegrepen)

Verkeersverloop

Voor alle fasen wordt tijdens de weekdagen alle verkeer (met uitzondering van fietsverkeer) in de betrokken zones verboden. In het weekend is er plaatselijk verkeer toegelaten.

Tijdens fase 1, 2 en 4 is een omleiding voorzien via de Buiten Kruisvest (R30 of Ring) voor het verkeer komende uit de richting Sint-Kruis en voor het verkeer komende van de Buiten Kruisvest via de Julius Delaplacestraat.

Tijdens fase 3 wordt een omleiding voorzien via de Julius Dooghelaan, Kartuizersstraat en de Julius Delaplacestraat.

Tijdens deze derde fase worden de volgende straten doodlopend:

- de Karel van Manderstraat, tussen de Julius Dooghelaan en de Dampoortstraat

- de Julius Delaplacestraat, tussen de Kartuizersstraat en de Dampoortstraat

- Koolstuk, tussen de Julius Dooghelaan en de Dampoortstraat

Fietsers en voetgangers behouden doorgang in beide rijrichtingen.

Langs de volledige werfzone geldt een parkeerverbod zodat de aannemer zijn opdracht vlot kan uitvoeren.De Lijn

Ook de bussen van De Lijn zullen hun route moeten aanpassen n.a.v. de werkzaamheden aan de nutsleidingen. Dit is echter niet het geval tijdens fase 1 en 2 maar dit zal wel het geval zijn tijdens de derde en de vierde fase van deze werkzaamheden.

Voor de lijn 16 wordt de halte 'Tuinniersstraat' verplaatst naar de Julius Dooghelaan. De halte 'Julius Dooghelaan' zelf wordt tijdens de derde en de vierde fase van de nutswerkzaamheden tijdelijk niet bediend.


(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Sint-Kruis    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag