Cultuur en evenementen

Inspraakvergadering op 13 juni over heraanleg Heiststraat

Op de agenda voor Brugge op woensdag, 13/6/2012:

Brugge, woensdag 16/5/2012. De Stad Brugge wil in 2013 de Heiststraat vernieuwen. Aanleiding hiertoe is de toestand van de riolering. Ook de wegbedekking verdient een opfrissing.
Op een wandeling in de straat op 11 maart jl. hebben een aantal bewoners alvast laten weten wat ze goed en minder goed vinden in hun straat. Ook via mail, facebook en brieven werden een aantal opmerkingen aan de Stad bezorgd.
De Wegendienst heeft een voorstel voor de heraanleg getekend.

Voorstel heraanleg Heiststraat

De Heiststraat krijgt als centrumstraat het 'zone 30-statuut', dus met snelheidsremmende maatregelen, zodat de automobilisten met aangepaste snelheid door de Heiststraat rijden. De wegbedekking van de rijweg zal in asfalt uitgevoerd worden over 5 meter breedte met aan weerszijden een greppel van 30 cm. Het gedeelte tussen de Zustersstraat en de Wilgenboomstraat wordt verhoogd aangelegd met tegels in natuursteen om het centrum gedeelte te accentueren en er is een asverschuiving voorzien ter hoogte van de Distelstraat. Het kruispunt Kustlaan/Heiststraat wordt herschikt waardoor dit kruispunt meer duidelijkheid biedt voor alle weggebruikers en ook het kruispunt Sint-Donaasstraat/Heiststraat wordt volledig heraangelegd (vernauwd). Het kruispunt Zandrietpad/Vindictivestraat wordt uitgevoerd in beton zoals het kruispunt Zandrietpad/Sint-Donaasstraat.

Parkeren

in het eerste gedeelte van de Heiststraat, tussen de Kustlaan en de Zustersstraat, worden schuine parkeerstroken voorzien in zwarte betonstraatstenen aangelegd, vanaf de Zustersstraat worden aan beide zijden langsparkeerstroken voorzien in zwarte betonstraatstenen. Er komt een trottoir aan beide zijden van de straat in grijze, vierkante betontegels.

Groen

Om de Heiststraat een groen laankarakter te geven, worden verschillende bomen aangeplant, rekening houdend met de omgevingsfactoren, zoals het zeeklimaat en de beperkte grootte nabij de woningen, zal er een gelijkaardig assortiment voorzien worden zoals werd toegepast in het Sint-Donaaspark: op de smallere plaatsen: zuilvormige olmen en op het plein tussen de Sint-Donaaskerkstraat en de Wilgenboomstraat: een olmensoort. Op het verkeersplateau tussen het Zandrietpad en de Vindictivestraat: een sierpeer zoals op het verkeersplateau in de Sint-Donaasstraat. De bomen op de hoek van de Zustersstraat en de Ploegstraat worden aangeplant in een boomrooster. De overige plantvakken krijgen een lage onderbegroeiing of gazon.

Plannen lezen: moeilijk ?
Naar een straat kijken op een plan is anders dan als men werkelijk in de straat staat. Een wegenplan bekijken is niet eenvoudig. Mocht dit plan voor sommige bewoners onvoldoende duidelijk zijn, dan helpt de Wegendienst de bewoners van de Heiststraat graag het plan lezen op
maandag 4 juni
vanaf 17.00 tot 19.00 uur
Deze toelichting vervangt de inspraakvergadering niet maar wil enkel verduidelijking geven bij alle lijnen en symbolen op het plan.

Kom naar de inspraakvergadering !
Het voorstel voor de heraanleg van de Heiststraat wordt toegelicht op een inspraakvergadering die plaats vindt op
woensdag 13 juni a.s.
om 20.00 uur
in de feestzaal van het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12 (eerste verdiep)
De heer Jos Demarest, schepen voor openbare werken, en de heer Franky Demon, schepen voor groen, zullen in aanwezigheid van de Wegendienst, de Groendienst en de Verkeerstechnische Dienst van de Politie, dit project voorstellen.
De Gemeenteraad moet deze heraanleg nog goedkeuren.

Kom kijken naar de infostand !
In de inkomhal van de dienst Bevolking, Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12 kan men vanaf 29 mei (vanaf 16.00 uur) tot en met 13 juni a.s. (tot 12.30 uur) het voorstel voor de heraanleg bekijken.
Bij de infostand liggen formulieren waarop men vragen of opmerkingen kan formuleren.
Je kunt er terecht van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op dinsdagnamiddag tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 11.45 uur.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer van evenementen in onze Agenda!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Jos Demarest    Franky Demon    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag