Nieuws uit de Brugse regio

Wachtsysteem met tickets ingevoerd in dienst bevolking

Wachtsysteem met tickets ingevoerd in dienst bevolking
Brugge, dinsdag 12/6/2012. De dienst bevolking van de stad Brugge heeft een ticketsysteem ingevoerd om wachtrijen te beperken. Uit een grootschalig tevredenheidsonderzoek bij de dienst burgerzaken, dat vorig jaar werd gehouden, bleken er enkele punten te zijn waarover de Bruggelingen hun vragen hadden: rond privacy, wachttijd en openingsuren was er ruimte voor verbetering vonden de klanten.

Beter

"Volgens het tevredenheidsonderzoek zijn de burgers die zich aanmelden bij de dienst Bevolking en dienst Burgerlijke Stand in het algemeen tevreden over de dienstverlening, maar toch gaven zij enkele signalen mee waar we niet aan voorbij konden gaan. De privacy aan het loket, de algemene wachttijd en de openingsuren bleken verbeterpunten", zegt schepen voor burgerzaken Franky Demon (CD&V).

Openingsuren uitgebreid

Op woensdagnamiddag gaan de loketten van de centrale diensten en van de administratieve bureaus op de gemeenteafdelingen extra open van 14 tot 16 uur, zodat de jonge bezoekers ook dan voor een identiteitskaart of een rijbewijs bij de dienst terecht kunnen. De diensten gevestigd in het Brugse Vrije (dienst Bevolking en dienst Burgerlijke Stand) zijn op de middag een extra half uur langer open tot één uur. Dit moet bezoekers die in de stad werken toelaten om hun administratie te regelen, waar zij anders vakantie moeten voor nemen.

Privacy

Veel burgers ervaren een privacyprobleem, door de beperkte wachtruimte en aangezien wachtende burgers dicht op de loketten aansloten. Het was ook niet altijd duidelijk hoe bezoekers moesten aanschuiven om aan het juiste loket bediend te worden. De wachtruimte en de loketruimte zijn met het ticketsysteem gescheiden. In aanvang en bij wijze van experiment wordt dit systeem aanvankelijk in het Brugse Vrije ingevoerd.

Digitaal begeleidingsysteem

De stad spendeerde ruim 25.000 euro voor een touchscreen en twee LCD-schermen voor het oproepen van de burgers. De software biedt ook de mogelijkheid om wachttijden en de loketprocessen te analyseren.

Wachtruimte

De wachtruimte bevindt zich op de grote overloop voor het lokaal van de dienst Bevolking, waar wachtenden op een comfortabelere manier hun beurt kunnen afwachten. In de loketruimte resulteert in een meer persoonlijke manier van werken, zonder dat een hele wachtrij het gesprek met de loketmedewerker kan meevolgen.

Computerscherm

"De burger kiest bij aankomst aan de dienst op het computerscherm zijn verwachte dienst: elektronische identiteitskaart, rijbewijs, reispas... Men krijgt dan een volgnummer en wanneer dat op het scherm verschijnt, ga je naar het aangeduide loket. Het systeem laat ons ook toe om op kalmere momenten minder loketten open te houden, om bij drukkere momenten het aantal loketten te verhogen. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om informatie te geven over de te verwachten wachttijd. Het is de bedoeling dit systeem op termijn uit te breiden naar andere bureaus waar burger kloegen over wachttijden," besluit schepen Demon.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer over Franky Demon    Binnenstad    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag