Verkeer

Aanleg kruispunt Koning Albert I-laan met de N31

Werken in Brugge tot donderdag, 1/11/2012:

Brugge, vrijdag 3/8/2012. De werken aan het kruispunt van de N31 Expresweg met de N397 Koning Albert I-laan komen in hun eindfase. De tunnel onder de Koning Albert I-laan is al een tijdje open. Sindsdien is de aannemer THV Depret - Aswebo volop bezig met de rest van de wegeniswerken; Het afwerken van de rotonde boven de tunnel, de aansluiting met de Koning Albert I-laan, de ventwegen van de N31 van en naar de rotonde en uiteraard ook de fietsersbrug boven het ganse complex.

Hinder beperkt

De nog uit te voeren werken zorgen niet voor veel verkeershinder maar heeft bel enkele 'beperkte bewegingsmogelijkheden'.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden ziet de planning van deze werken er als volgt uit:

Fietsersbrug

Momenteel (3/8/2012) is men volop bezig met het plaatsen van de wegbedekking op de fietsersbrug en het aansluiten van de brug op de fietspaden van de Koning Albert I-laan. In normale omstadigheden zal op 17/09/2012 de fietsverbinding tussen Brugge en Loppem via de Koning Albert I-laan hersteld zijn en zal men over de nieuwe brug kunnen fietsen. De zijtak naar de kinepolis zal nog niet afgewerkt zijn. Op die zijtak moeten nog een aantal brugdelen aangevoerd worden en daarna moet ook daar nog wegbedekking, leuning en aansluiting op de wegenis verwezenlijkt worden. De opening van de zijtak van de fietsersbrug naar de Kinepolis is gepland voor begin 2013.

Fase 1 - openstellen van de rotonde + aanleg van de ventweg + afrit naar Sint-Michiels, komende van de E403.

Eind spetember - begin oktober zal in normale omstandigheden de afrit van de N31 naar Sint-Michiels terug opengesteld worden. Het verkeer die de afrit neemt zal tot op de rotonde komen, die op dat moment ook volledig zal opengesteld zijn. Via de rotonde zal dan de afrit naar de Koning Albert I-laan kunnen genomen worden; zowel richting Sint-Michiels als richting Loppem.

Fase 2 - aanleggen oprit van de Koning Albert I-laan naar de rotonde, komende van Loppem + aanleggen van de oprit naar de N31 richting Zeebrugge.

Tegen de 2e helft van oktober zal in normale omstandigheden de aannemer er in slagen om de wegenis af te werken in de Koning Albert I-laan, zowel vanuit de richting van Brugge als ook vanuit de richting van Loppem. Tegelijk zal ook de oprit van de rotonde naar de N31, richting Zeebrugge worden afgewerkt. In principe zullen vanaf dan alle verkeersbewegingen mogelijk zijn op het volledig vernieuwde kruispunt.

Fase 3 - aanbrengen van de toplaag
Aansluitend op fase 2 wordt op alle nieuwe wegenis een toplaag aangebracht. Het aanbrengen van de toplaag zal onvermijdbaar ernstige verkeershinder met zich mee brengen. Vooral tijdens het asfalteren van de rotonde zelf zal alle verkeer omgelegd moeten worden. De asfaltwerken zullen geco÷rdineerd worden in overleg met het opdrachtgevend bestuur AWV, de aannemer en de politie. Er zullen uiteraard maatregelen voorzien worden om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Omtrent de exacte planning , timing en fasering van de asfaltwerken voor het aanbrengen van de toplaag zal er op later tijdstip nog nieuwe communicatie gevoerd worden.

(FN-Meegedeeld-AWV)

FN
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Sint-Michiels    Zeebrugge    Binnenstad    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag