Nieuws uit de Brugse regio

KTA opent vernieuwde sporthal

KTA opent vernieuwde sporthal
Brugge, woensdag 5/9/2012. Het KTA Brugge heeft haar vernieuwde sporthal feestelijk geopend en in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Moenaert (CD&V) en schepenen Annick Lambrecht (sp.a) en Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Samenwerking

In 2010 ging de stad, via de sportdienst, een samenwerking met het KTA Brugge aan. De stad was op zoek naar extra infrastructuur om hun sportclubs onder te brengen voor trainingen en wedstrijden. Het KTA beschikte, als topsportschool, over uitgebreide sportinfrastructuur die buiten de schooluren weinig gebruikt werd. Een samenwerking lag dus voor de hand.
Toen vorig jaar duidelijk werd dat de sporthal KTA stilaan nood had aan een opfrisbeurt, wou de Stad haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Juni 2012 werd vastgeprikt als uitvoeringsdatum. Zowel de schoolactiviteiten als de zaalsportactiviteiten staan in deze periode op een laag pitje. Dus werd iedereen in stelling gebracht.

De werken

Het plafond kreeg een poets- en verfbeurt. Op de lichtstraten werd bescherming aangebracht. De muren van de sportzaal kregen een frissere tint en ook de sportvloer was aan vervanging toe. Bij het uitbreken van de oude sportvloer doken echter onverwachte problemen op. De chape in de onderlaag bleek los te zitten. Daarop een nieuwe vloer aanleggen, hield risico's tot scheuren in. Noodzaak was dan ook om alles te laten uitbreken tot op het beton. In de plaats van de chape kwam een lattenconstructie. Daarboven plaatste de aannemer OSB-platen, een rubberen mat van 9 millimeter en uiteindelijk twee lagen polyurethaan.
De onvoorziene extra werken hadden serieuze gevolgen voor de timing. Waar oorspronkelijk begin juli als einddatum werd gesteld, moest de aannemer zich reppen om begin september klaar te zijn. In die periode vond immers ook het bouwverlof (van drie weken) plaats.

Prijskaart(je)

De opwaardering van deze sporthal had natuurlijk zijn prijs: de oorspronkelijke raming bedroeg 125.624 euro. De stad stond in voor ongeveer de helft van deze investering. Voor dat bedrag kon de stad een beroep doen op een Vlaamse subsidie van 50%, met een maximum van 60.000 euro. De onvoorziene extra werkzaamheden brachten een meerkost van 93.527 euro met zich mee, die volledig voor rekening van het KTA zelf was...

(EC-Eigen Berichtgeving-Foto: EC)

FN
Meer over Sport    Jongeren    Annick Lambrecht    Sint-Michiels    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag