Nieuws uit de Brugse regio

Defreyne (Open VLD): sluiting kazerne Sijsele terugdraaien


Audio Reportage

Defreyne (Open VLD): sluiting kazerne Sijsele terugdraaien
Damme, vrijdag 14/9/2012. Kamerlid Roland Defreyne (Open VLD) gaat de regering om de de heropening vragen van de kazerne van Sijsele en pleit bovendien voor een grondig debat in de Kamercommissie Landsverdediging over de sluitingen, waarbij niet alleen in Sijsele iets mis is gelopen. "Anderhalf jaar na de sluiting van de kazerne in Sijsele stellen we vast dat de site nog geen nieuwe eigenaar kreeg. Dat komt omdat de site moet gesaneerd worden en omdat Defensie als eigenaar voor 3.000.000 euro aan saneringskosten moeten opdraaien. We moeten in die omstandigheden durven onderzoeken of de aanwezige infrastructuur die in goede staat blijkt te zijn niet opnieuw in gebruik kan worden genomen om bestaande capaciteitsproblemen binnen Defensie op te lossen", aldus Roland Defreyne, vast lid van de Commisie Landsverdediging.

Investering verloren

"De sluiting van de legerkazerne van het 51ste Bataljon Logistiek te Sijsele begin 2011 was onderdeel van het transformatieplan Minister Pieter De Crem (CD&V) waarbij in totaal 23 kazernes werden gesloten. Tien jaar daarvoor was echter nog voor 2,5 miljoen euro ge´nvesteerd in de site en in het transformatieplan werd te weinig aandacht besteed aan de mogelijkheden van de site Sijsele enerzijds en anderzijds het nijpende plaatstekort in Zeebrugge waar de voertuigen van de Marine nu worden onderhouden . De voertuigwerkplaatsen in Sijsele zouden een uitstekende oplossing kunnen bieden voor het capaciteitsprobleem te Zeebrugge. Daarom pleit ik voor een nieuwe evaluatie van deze militaire site in de Kamercommissie Landsverdediging met het oog op een eventuele heropening ervan", besluit Roland Defreyne.

(FN-Meegedeeld Open VLD/Foto: FN)


FN
Meer over Ruimtelijke Ordening    Politiek    CD&V    Open VLD    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag