Opinie

Kiest sp.a in Brugge voor particratie of democratie?

Kiest sp.a in Brugge voor particratie of democratie?
Brugge, zaterdag 1/6/2013. Mag een door het volk verkozen gemeenteraadslid in Brugge zijn eigen overtuiging volgen en een andere stem uitbrengen, dan deze die de partijrichtlijn opdraagt of kiezen geen stem uit te brengen? Dat is een vraag die in onze stad dezer dagen naar een antwoord zoekt, na de verkiezing van de OCMW-raadsleden door de de Brugse gemeenteraad afgelopen woensdag. Toen werden door 1 of meerdere sp.a raadsleden immers 5 ongeldige en 3 blanco stemmen uitgebracht, waardoor Karin Robert van Groen werd verkozen in de OCMW raad, in plaats van Pablo Annys van sp.a. Pablo Annys zou maandag normaal zelfs ondervoorzitter van het OCMW geworden zijn, maar dat kan nu niet meer omdat hij niet in de OCMW-raad zit... Binnen sp.a werd onmiddellijk gewag gemaakt van een vergissing en tegelijk een boeman en een gezichtsreddende uitweg gezocht. Voorzitter Alain Petit komt zelfs speciaal uit het buitenland terug, om de gevolgen van de stemming van woensdag te bepreken en te bepalen wat kan en moet gedaan worden om de kwalijke gevolgen van de verkiezing afgelopen woensdag te beperken en de verantwoordelijke(n) zelfs te straffen.

Democratie in het gedrang?

Vraag is of deze werkwijze voor de sp.a en voor democratie in onze stad wel een aanvaardbare, laat staan de beste oplossing is. Ze toont immers na de eerste zitting van de nieuw verkozen gemeenteraad al aan, dat de sp.a leiding -evenzeer als de vorige burgemeester- meer bekommerd is over haar machtsstructuur dan de inhoud van het democratisch debat en de democratische besluitvorming. Een democratie waarin direct-democratische besluitvorming wordt bemoeilijkt door interne partijbeslissingen achter gesloten deuren noemen we een particratie: de top van de politieke partijen heeft de macht, niet het volk, zoals in een democratie. Particratie wordt vaak verward met de democratie maar is uiteraard niet hetzelfde: wanneer in de praktijk alle verkozenen die behoren tot eenzelfde partij over alle onderwerpen unaniem of volgens
Frank Neirynckpartijrichtlijnen stemmen, waar ze het eventueel niet mee eens zijn, is van democratie geen sprake. Een gemeenteraad waarin zo wordt gewerkt is volkomen nutteloos in het licht van het democratische gedachtengoed, waarvan we toch nog enig vermoeden van vigentheid in onze contreien hadden. Een geheime stemming voor de OCMW raad, zoals de wetgevers die bewust en met een goede reden hebben bedacht, heeft een bedoeling: raadsleden moeten onbevangen hun eigen stem kunnen uitbrengen. Elke maatregel die deze onbevangenheid van haar door de bevolking rechtstreeks verkozen gemeenteraadsleden probeert aan te tasten, is een aantasting van de democratie en een duidelijke stap op weg naar oligarchie. Zelfs maar overwegen om een verkozene te straffen omwille van zijn of haar publiek of geheim uitgebrachte stem is wat mij betreft niet zomaar een stap te ver, maar een hinkstapsprong in het politieke diepe.

Moment

We hadden ook meer verwacht van sp.a, de partij van Renaat Landuyt, de nieuwe burgemeester die precies gebrek aan inspraak en democratische gehalte verweet aan zijn achtbare voorganger Patrick Moenaert. Een democratischer instelling, die het stemrecht, het geheim rond de stemming en de individuele opinie of voorkeur van de door het volk rechtmatig verkozen raadsleden respecteert. Democratie is daar immers op gebaseerd. In een verdoken partijzaaltje verkozen mandatarissen veroordelen en zelfs bestraffen, omwille van de wettige uitvoering van hun mandaat dat de bevolking hen heeft toevertrouwd, heeft met democratie niets te maken. Of betekent democratie volgens onze nieuwe burgemeester en zijn voorzitter van de gemeenteraad dat het volk via stemming enkel om de zoveel jaar de krachtsverhoudingen tussen de de politieke partijen mag bepalen en dat het tussendoor business as usual is, waarbij de verkozenen stemvee worden die klakkeloos de richtlijnen van de partijtop moeten volgen en goedkeuren? Ik mag hopelijk (zelfs luidop) hopen van niet?

(FN)
Opinies gepubliceerd in deze rubriek zijn de verantwoordelijkheid van de auteur en verwoorden niet noodzakelijkerwijs de opinie van de redactie.

Meer over Opinie    Politiek    sp.a    Renaat Landuyt    Andre Van Nieuwkerke    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag