Verkeer

Herinrichting plein Ontmijnerslaan/Hoog-Brabantlaan/Magdalenastraat/Torhoutse Steenweg

Werken in Brugge tot zaterdag, 30/3/2013:
Herinrichting plein Ontmijnerslaan/Hoog-Brabantlaan/Magdalenastraat/Torhoutse Steenweg
Brugge, dinsdag 15/1/2013. De Stad Brugge gaf opdracht aan aannemer Hugo Martens uit Sint-Andries om het plein Ontmijnerslaan – Hoog-Brabantlaan – Magdalenastraat langs de Torhoutse Steenweg herin te richten.
De voornaamste wijziging is dat één van de twee aansluitingen op de Torhoutse Steenweg na de herinrichting exclusief voorbehouden zal zijn voor het fietsverkeer (aansluiting dichtst bij de binnenstad) en de andere voor het autoverkeer.
Verder wordt de rijweg heraangelegd in asfalt en de voetpaden en de parkeerstroken in betonstraatstenen.
Het nieuwe fietspad wordt aangelegd in gekleurd asfalt.
Er worden nieuwe middengeleiders aangelegd en de bestaande worden aangepast.
Er zijn elf parkeerplaatsen voorzien.
Het plan van de herinrichting vind je hieronder bij.

Onder normale (weers)omstandigheden start de aannemer met de opbraak van alle verhardingen binnen de werkzone op maandag 21 januari 2013.

Op 22 januari start TMVW met de aanpassing van de waterleiding in het voetpad tussen de Ontmijnerslaan en de Torhoutse Steenweg. Dit zal ongeveer een week duren.

Op 23 januari starten Eandis en Belgacom met hun werkzaamheden voor ongeveer 1 maand. Eandis doet de aanleg van middenspanning in het voetpad vanuit de Ontmijnerslaan naar de Sint-Sebastiaanstraat.
De doorsteek onder de Torhoutse Steenweg gebeurt via een gestuurde boring onder de rijweg.
Er wordt laagspanning én een kabel voor de openbare verlichting aangelegd in de Torhoutse Steenweg tussen de nrs 125 – 107.

Belgacom legt een nieuwe leiding langs de Torhoutse Steenweg en een leiding in het voetpad tussen de Hoog-Brabantlaan en de Magdalenastraat.

Wegenaannemer Hugo Martens zal gelijktijdig werken met de nutsmaatschappijen om de duur van de onderbreking van dit kruispunt minimaal te houden.

Het einde van alle werkzaamheden wordt verwacht tegen eind maart.

Omdat asfalteringswerkzaamheden zeer weersafhankelijk zijn kan het dat de toplaag in asfalt mogelijk op een later tijdstip moet aangebracht worden. Indien dit het geval zou zijn zal het verkeer ondertussen wel gebruik kunnen maken van de rijweg, maar dan op de onderlaag.

Verkeersverloop en maatregelen
Het verkeer rond het plein - uitgezonderd doorgaand verkeer op de Torhoutse Steenweg -wordt volledig onderbroken.

Het verkeer op de Torhoutse Steenweg kan niet afslaan richting Magdalenastraat, Hoog-Brabantlaan en Ontmijnerslaan.

Voor de weggebruikers rijdend in de richting van Brugge wordt een bewegwijzerde wegomlegging voorzien via de Torhoutse Steenweg, het Canadaplein, de Stationslaan (waar eventueel de Magdalenastraat kan genomen worden), de Koning Albert I- laan, de Barrièrestraat en de Abdijbekestraat.

Op het Canadaplein wordt de wegomlegging naar de drie straten ook aangekondigd en bewegwijzerd voor het verkeer komende uit het stadscentrum en uit de richting van de Gistelse Steenweg.

In de Magdalenastraat, de Hoog-Brabantlaan en de Ontmijnerslaan is verkeer mogelijk tot aan de werfzone

In de Frederik Sanderlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met rijrichting van de Magdalenastraat naar de Torhoutse Steenweg. De Frederik Sanderlaan blijft bruikbaar in beide rijrichtingen voor de fietsers.
De Politie zal instaan voor verkeerstoezicht bij de aanvang en het einde van de school.

Binnen de werfzone geldt een algemeen parkeerverbod. Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd tegen de Frederik Sanderlaan zodat fietsers zich veilig kunnen opstellen en de zichtbaarheid beter is bij het oversteken van de rijbaan.

Voetgangers hebben steeds doorgang.

De Lijn

Er wordt een voorlopige halte ingericht op de Torhoutse Steenweg ter hoogte van de firma D'Hondt.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

.
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Sint-Andries    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag