Nieuws uit de Brugse regio

Oppositie buitenspel gezet met postjes: de lijst


Brugge, vrijdag 1/2/2013. Wat tijdens de gemeenteraad dinsdagavond werd gezegd, blijkt nu ook op papier: bij de verdeling van de politieke mandaten, de postjes in de volksmond, heeft de nieuwe bestuursmeerderheid in Brugge de oppositie volkomen buitenspel gezet. Enkele waarnemersmandaten zonder stemrecht en waar het echt niet anders kon toch een functie, maar vooral de meerderheid bedienen van macht en invloed, is duidelijk het argument geweest van de CD&V sp.a meerderheid. CD&V en sp.a halen elk 82 mandaten binnen, Groen 2, N-VA 10 en Open VLD 6. Met 20 gemeenteraadsleden heb je dus recht op 18 mandaten, met 27 raadsleden krijg je 164 mandaten in de Brugse variante van getrapte democratische besluitvorming...

De toppers

Uiteraard gaat niemand voor postjes in de politiek, maar toch stellen we vast dat sommigen meer werk zullen hebben dan anderen en om u werk te besparen hebben wij naarstig nageteld: bij sp.a heeft Renaat Landuyt 17 mandaten, Pablo Annys moet het met maar 11 stellen na de vergissing bij de OCMW-raadsverkiezing, Mieke Hoste met 10 en Philip Pierins met 9. CD&V'ers Franky Demon, Hilde Decleer en Jos Demarest "overleven" met elk slechts 8 mandaten: de buikriem aanhalen wordt dat!
Mocht het "mindere voetvolk" u ook interesseren: Pascal Ennaert (sp.a) 7; Martine Matthys (CD&V) 6; Annick Lambrecht (sp.a) 6; Lieve Mus (CD&V) 5; Sanne Doms (sp.a) 5; Bernard Decuyper (CD&V) 4; Georgina Denolf (CD&V) 4; Paul Jonckheere (CD&V) 4; Frank Vandevoorde (sp.a) 4; Yves Roose (sp.a) 4; Boudewijn Laloo (CD&V) 3; Eric Snauwaert (CD&V) 3; Ingrid Vandamme (CD&V) 3; Ann Soete (N-VA) 3; Mathijs Goderis (sp.a) 3; Chris Maene-Vileyn (CD&V) 2; Frank Strubbe (CD&V) 2; Guy Rogissart (CD&V) 2; Minou Esquenet (CD&V) 2; Piet De Langhe (CD&V) 2; Pieter Maréchal (CD&V) 2; Trees Ryckaert (CD&V) 2; Sammy Roelant Groen 2; Eric Lagrou (N-VA) 2; Hugo Debondt (N-VA) 2; Sandrine Decrom (Open VLD) 2; Sandra Wintein (sp.a) 2; Bieke Uyttenhove (CD&V) 1; Carlo Depreytere (CD&V) 1; Christina Van Geel (CD&V) 1; Conny Teirlinck (CD&V) 1; Dirk De Fauw (CD&V) 1; Eddie Cattoor (CD&V) 1; Frank Van Oyen (CD&V) 1; Jan Andries (CD&V) 1; Jan Van Everbrouck (CD&V) 1; Marleen Chenot (CD&V) 1; Patricia Strubbe (CD&V) 1; Wim Demuyt (CD&V) 1; Geert Van Tieghem (N-VA) 1; Noelia Sanchez (N-VA) 1; Paul Desender (N-VA) 1; Christine Verhelst (Open VLD) 1; Jasper Pillen (Open VLD) 1; Michiel Van Roose (Open VLD) 1; Severine Maes (Open VLD) 1; Dolores David (sp.a) 1; Dolores Davis (sp.a) 1; Pascale Ennaert (sp.a) 1; Tom Willems (sp.a) 1; Veerle Declercq (sp.a) 1

We moesten de lijst overigens via-via krijgen: het stadsbestuur dat ze ons had beloofd schittert tot nu toe ook door gebrek aan transparantie. Ook weten we nog steeds niet welke van deze mandaten betaald worden en hoeveel. Ook die informatie hopen we, dank zij de welwillende medewerking van het stadsbestuur,te kunnen publiceren...

We hebben de mandaten voor U per partij opgelijst:

De lijst:

CD&V:
Nieuwe Polder van Blankenberge effectief AV Bernard Decuyper
Oostkustpolder plaatsv. AV Bernard Decuyper
Vereniging voor Openbaar Groen plaatsv. AV Bernard Decuyper
Waterschap "Kerkebeek-Rivierbeek" plaatsv. Stuurgroep Bernard Decuyper
VIVENDO plaatsv. AV Bieke Uyttenhove
Brugge Plus vzw effectief AV Boudewijn Laloo
Gemeentelijke Holding (in vereffening) effectief AV Boudewijn Laloo
TMVW bestuurder divisie Toevoer drinkwater Boudewijn Laloo
Sobo@werk effectief AV Carlo Depreytere
Festival van Vlaanderen plaatsv. AV Chris Maene-Vileyn
Vlaamse Kunstcollectie vzw effectief AV Chris Maene-Vileyn
Concertgebouw Brugge vzw bestuurder (tevens lid alg.verg.) Christina Van Geel
Lokaal Gezondheidsoverleg Brugge effectief AV Conny Teirlinck
Finiwo bestuurder Dirk De Fauw
Vlaams Instituut voor de Zee plaatsv. AV Eddie Cattoor
Nieuwe Polder van Blankenberge plaatsv. AV Eric Snauwaert
Oostkustpolder effectief AV Eric Snauwaert
Waterschap "Damse Polder-St-Trudoledeken" plaatsv. Stuurgroep Eric Snauwaert
Waterschap "Oudlandpolder Blankenberge" plaatsv. Stuurgroep Frank Strubbe
Waterschap "Zwinstreek" plaatsv. Stuurgroep Frank Strubbe
Ethias effectief AV Frank Van Oyen
Brugge Plus vzw effectief AV Franky Demon
Brugge Plus vzw bestuurder Franky Demon
Finiwo bestuurder Franky Demon
Het Entrepot bestuurder (tevens lid alg.verg.) Franky Demon
Interbad bestuurder Franky Demon
IVBO bestuurder Franky Demon
Oostkustpolder plaatsv. bestuurder (raadg. stem) Franky Demon
TMVW commissaris regio Brugge Franky Demon
IMEWO Reg. Bestuurscomité West Georgina Denolf
IVBO bestuurder Georgina Denolf
TMVW effectief AV Georgina Denolf
UNIE-K vzw effectief AV Georgina Denolf
Brugse Maatschappij voor Huisvesting bestuurder Guy Rogissart
WVI Reg. Comité Guy Rogissart
Bedrijvencentrum Regio Brugge nv effectief AV Hilde Decleer
CEVI vzw bestuurder Hilde Decleer
Ethias lid Raadgevende commissie Hilde Decleer
IVBO bestuurder Hilde Decleer
Kenniscentrum Vlaamse Steden plaatsv. Beheerscomité Hilde Decleer
Meeting in Brugge bestuurder Hilde Decleer
Oostkustpolder bestuurder (raadg. stem) Hilde Decleer
WVI Reg. Comité Hilde Decleer
Interbad bestuurder Ingrid Vandamme
IVBO bestuurder Ingrid Vandamme
TMVW plaatsv. AV Ingrid Vandamme
Regionaal Landschap Houtland vzw plaatsv. AV Jan Andries
CEVI vzw effectief AV Jan Van Everbrouck
Audio vzw plaatsv. AV Jos Demarest
De Lijn plaatsv. AV Jos Demarest
E.R.S.V. vzw plaatsv. AV Jos Demarest
Forum Lokale Werkgelegenheid Voorzitter van het forum Jos Demarest
IVBO bestuurder Jos Demarest
P.W.A. bestuurder (tevens lid alg.verg.) Jos Demarest
Sobo@werk bestuurder Jos Demarest
TMVW Reg. DC domeindiensten Jos Demarest
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek effectief AV Lieve Mus
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek bestuurder Lieve Mus
Finiwo Reg. Adviescomité Lieve Mus
Interbad bestuurder Lieve Mus
Raakvlak plaatsvervanger Beheerscomité Lieve Mus
P.W.A. bestuurder (tevens lid alg.verg.) Marleen Chenot
Arcotec vzw effectief AV Martine Matthys
Brugse Maatschappij voor Huisvesting bestuurder Martine Matthys
CEVI vzw bestuurder Martine Matthys
Finiwo Reg. Adviescomité Martine Matthys
Meeting in Brugge bestuurder Martine Matthys
West-Vaamse Politieschool vzw effectief AV (naast de Burgemeester) Martine Matthys
IVBO bestuurder Minou Esquenet
MBZ plaatsv. AV Minou Esquenet
Eigen Huis-Thuis Best nv plaatsv. AV Patricia Strubbe
Centrum Ryckevelde vzw bestuurder (waarnemer) Paul Jonckheere
Centrum Ryckevelde vzw effectief AV (waarnemer) Paul Jonckheere
OVSG plaatsv. AV Paul Jonckheere
WVI Reg. Comité Paul Jonckheere
Meeting in Brugge effectief AV Piet De Langhe
TOERISTISCHE ONTSLUITING WEST-VLAANDEREN VZW plaatsvervanger AV Piet De Langhe
Raakvlak effectief Beheerscomité Pieter Maréchal
VVSG plaatsv. AV Pieter Maréchal
DeSom effectief AV Trees Ryckaert
Meeting in Brugge effectief AV Trees Ryckaert
Brugse Maatschappij voor Huisvesting effectief AV Wim Demuyt

Sp.a:
Brugge Plus vzw effectief AV Annick Lambrecht
Brugge Plus vzw bestuurder Annick Lambrecht
CEVI vzw bestuurder Annick Lambrecht
De Lijn effectief AV Annick Lambrecht
Interbad bestuurder Annick Lambrecht
TMVW Reg. DC Secundaire Diensten Annick Lambrecht
Brugse Maatschappij voor Huisvesting bestuurder Dolores David
IKWV bestuurder Dolores Davis
Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek plaatsv. AV Frank Vandevoorde
IVBO bestuurder Frank Vandevoorde
Lokaal Gezondheidsoverleg Brugge plaatsv. AV Frank Vandevoorde
Rode Kruis Vlaanderen effectief Plaatselijk besturscomité Frank Vandevoorde
Het Entrepot bestuurder (tevens lid alg.verg.) Mathijs Goderis
IVBO bestuurder Mathijs Goderis
P.W.A. bestuurder (tevens lid alg.verg.) Mathijs Goderis
Bedrijvencentrum Regio Brugge nv plaatsv. AV Mieke Hoste
Gemeentelijke Holding (in vereffening) plaatsv. AV Mieke Hoste
IVBO bestuurder Mieke Hoste
Meeting in Brugge effectief AV Mieke Hoste
Meeting in Brugge bestuurder Mieke Hoste
TOERISTISCHE ONTSLUITING WEST-VLAANDEREN VZW effectief AV Mieke Hoste
TOERISTISCHE ONTSLUITING WEST-VLAANDEREN VZW bestuurder Mieke Hoste
Vlaams Instituut voor de Zee effectief AV met raadgevende stem Mieke Hoste
Westtoer bestuurder Mieke Hoste
WVI Reg. Comité Mieke Hoste
Brugse Maatschappij voor Huisvesting bestuurder Pablo Annys
Finiwo bestuurder Pablo Annys
Finiwo Reg. Adviescomité Pablo Annys
Forum Lokale Werkgelegenheid lid van forum Pablo Annys
IMEWO Reg. Bestuurscomité West Pablo Annys
IMEWO bestuurder Pablo Annys
IVBO bestuurder Pablo Annys
Sobo@werk bestuurder Pablo Annys
Sobo@werk effectief AV Pablo Annys
WVI bestuurder Pablo Annys
WVI Reg. Comité Pablo Annys
Brugse Maatschappij voor Huisvesting bestuurder Pascal Ennaert
Eigen Huis-Thuis Best nv effectief AV Pascal Ennaert
Finiwo Reg. Adviescomité Pascal Ennaert
Interbad bestuurder Pascal Ennaert
IVBO bestuurder Pascal Ennaert
Raakvlak effectief Beheerscomité Pascal Ennaert
VIVENDO bestuurder Pascal Ennaert
VIVENDO effectief AV Pascal Ennaert
Regionaal Landschap Houtland vzw bestuurder Philip Pierins
Regionaal Landschap Houtland vzw effectief AV Philip Pierins
TMVW Reg. DC domeindiensten Philip Pierins
Vereniging voor Openbaar Groen bestuurder Philip Pierins
Vereniging voor Openbaar Groen effectief AV Philip Pierins
Waterschap "Damse Polder-St-Trudoledeken" effectief Stuurgroep Philip Pierins
Waterschap "Kerkebeek-Rivierbeek" effectief Stuurgroep Philip Pierins
Waterschap "Oudlandpolder Blankenberge" effectief Stuurgroep Philip Pierins
Waterschap "Zwinstreek" effectief Stuurgroep Philip Pierins
VVSG effectief AV Renaat Landuyt
Audio vzw effectief AV Renaat Landuyt
Brugge Plus vzw effectief AV Renaat Landuyt
Brugge Plus vzw bestuurder Renaat Landuyt
CEVI vzw bestuurder Renaat Landuyt
CEVI vzw plaatsv. AV Renaat Landuyt
E.R.S.V. vzw effectief AV Renaat Landuyt
Finiwo bestuurder Renaat Landuyt
Kunststeden Vlaanderen vzw (toeristisch samenwerkingsverband) AV en bestuurder Renaat Landuyt
MBZ effectief AV Renaat Landuyt
Meeting in Brugge effectief AV Renaat Landuyt
Meeting in Brugge bestuurder Renaat Landuyt
RESOC effectief plenaire vergadering Renaat Landuyt
TMVW Reg. DC domeindiensten Renaat Landuyt
Vlaamse Kunstcollectie vzw bestuurder Renaat Landuyt
Vlaamse Kunstcollectie vzw effectief AV Renaat Landuyt
VVSG bestuurder Renaat Landuyt
Interbad bestuurder Sandra Wintein
IVBO bestuurder Sandra Wintein
Centrum Ryckevelde vzw plaatsv. AV (waarnemer) Sanne Doms

DeSom plaatsv. AV Sanne Doms
Ethias plaatsv. AV Sanne Doms
IVBO bestuurder Sanne Doms
P.W.A. bestuurder (tevens lid alg.verg.) Sanne Doms
Arcotec vzw effectief AV Tom Willems
Concertgebouw Brugge vzw bestuurder (tevens lid alg.verg.) Veerle Declercq
Festival van Vlaanderen bestuurder Yves Roose
Festival van Vlaanderen effectief AV Yves Roose
OVSG effectief AV Yves Roose
Raakvlak plaatsvervanger Beheerscomité Yves Roose

Open VLD:
Welzijnsraad Regio Brugge vzw effectief AV Christine Verhelst
IVBO waarnemer oppositie Jasper Pillen
Het Entrepot bestuurder (tevens lid alg.verg.) Michiel Van Roose
Brugge Plus vzw effectief AV Sandrine Decrom
P.W.A. bestuurder (tevens lid alg.verg.) Sandrine Decrom
Finiwo Reg. Adviescomité Severine Maes

N-VA:
Brugge Plus vzw effectief AV Ann Soete
Brugge Plus vzw bestuurder Ann Soete
Meeting in Brugge bestuurder oppositie Ann Soete
Arcotec vzw effectief AV Eric Lagrou
Welzijnsraad Regio Brugge vzw plaatsv. AV Eric Lagrou
P.W.A. bestuurder (tevens lid alg.verg.) Geert Van Tieghem
Arcotec vzw effectief AV Hugo Debondt
Sobo@werk effectief AV Hugo Debondt
Het Entrepot bestuurder (tevens lid alg.verg.) Noelia Sanchez
Finiwo waarnemer uit oppositie Paul Desender

Groen:
CEVI vzw commissaris Sammy Roelant
IKWV waarnemer uit oppositie Sammy Roelant

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Concert    Politiek    CD&V    N-VA    Groen    Open VLD    sp.a    Dirk De Fauw    Pascal Ennaert    Mieke Hoste    Jos Demarest    Renaat Landuyt    Jasper Pillen    Ann Soete    Frank Vandevoorde    Hilde Decleer    Sammy Roelant    Franky Demon    Andre Van Nieuwkerke    Philip Pierins    Boudewijn Laloo    Annick Lambrecht    Pablo Annys    Dolores David    Mathijs Goderis    Marcel Goemaere    Heidi Hoppe    Viviane Nollet    Yves Roose    Martine Matthys    Georgina Denolf    Minou Esquenet    Paul Jonckheere    Pieter Marechal    Lieve Mus    Ingrid Vandamme    Hugo De Bondt    Sabine Helleputte    Eric Lagrou    Sandrine De Crom    Severine Maes    Sandra Wintein    Sanne Doms    Frank Stubbe    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag