Nieuws uit de Brugse regio

Stad censureert rechtstreekse uitzending van gemeenteraad

Stad censureert rechtstreekse uitzending van gemeenteraad
Brugge, dinsdag 22/10/2013. De voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft, vergezeld van de Stadssecretaris en geruggesteund door een 4-tal politiemensen, de Stadsomroep vanavond in het stadhuis formeel verboden de gemeenteraad op antenne te brengen. De Stadsomroep was zoals aangekondigd alsnog geprobeerd de gemeenteraad uit zenden, ons beroepend op de vrijheid van nieuwsgaring. Burgers en journalisten hebben in democratische regimes zoals we dat in Vlaanderen vermoeden immers het recht hebben om nieuws en informatie te verzamelen, zonder inmenging van wie dan ook. Het is een Europees basisrecht van iedere burger "om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te garen zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen". De algemene Europese regel stelt dat de overheid zich moet onthouden van inmenging, om de vrije nieuwsgaring niet te frustreren. En de openbaarheid van de gemeenteraadszitting is volgens het Vlaamse gemeentedecreet ook geen recht van de burger, maar een plicht van de overheid. Een plicht die men in Brugge op geheel eigen wijze.
De Brugse gemeenteraad zal, als de stad voet bij stuk houdt, en daar ziet het naar uit, zeker tot december niet live op het internet kunnen worden uitgezonden door de Stadsomroep. Eerder had de burgemeester in een interview met Het Nieuwsblad enkel wat vragen 'over de plaats van de camera's. Ze mogen niet in de weg staan.' Volgens André Van Nieuwkerke moet er echter om veel meer redenen 'een paar maanden worden uitgesteld om eens goed na te denken over de implicaties.' Zo zou volgens de voorzitter van de raad in het partijvoorzittersoverleg onder meer gebleken zijn dat er 'heel wat raadsleden vragen hebben rond mogelijke schending van hun privacy en bij het beeldrecht'. Van Nieuwkerke vreest ook 'dat de aanwezigheid van een live camerabeeld zou kunnen leiden tot toenemende profileringsdrang van raadsleden en extra lange en irrelevante interventies.'
Heel wat raadsleden en grote delen van de bevolking zijn het daar alvast niet mee eens, zo bleek de voorbije dagen uitvoerig via de sociale media..

Eigen Plannen

We kregen inmiddsels de bevestiging dat de stad zelf stappen zet om met een private partner (het zal wellicht om iedere kandidaat behalve de Stadsomroep gaan?) een uitzending van de gemeenteraad op kosten van de belastingsbetaler te realiseren, 'die aan bepaalde kwaliteitseisen van de stad zou kunnen voldoen.'

Gelijkheidsbeginsel geschaad

Ook vanavond werd de gemeenteraad op beeld opgenomen door Focus TV, die wel een camera mag plaatsen in de raadszaal, terwijl de stadsomroep in een zijzaal werd gezet waar plots ook, om een onverklaarbare reden de stroom uitviel.

Censuur

Volgens de Stadsomroep gaar een en ander om een vrij ernstige aantasting van de persvrijheid en censuur. Als media niet vrijelijk hun wijze van berichtgeving kunnen vastleggen, kunnen ze het wel schudden. De Stadsomroep vond al langer dat de politieke discussies thuis moesten kunnen worden gevolgd en bracht al jaren een audio-verslag van de gemeenteraad, iets wat de vorige burgemeester ooit formeel had verboden, een beslissing waarop hij later moest terugkomen. Het was dan ook de logica zelve dat de Stadsomroep haar jarenlange ervaring op dat vlak wilde verruimen, toen de burgemeester zich tijdens de vorige gemeenteraad, met duidelijke instemming van die raad, zich principieel voorstander noemde van het via het internet op het computerscherm verspreiden van het debat, zoals steden als Gent, Kortrijk en Oostende al doen.

Geen Brugse Villa Politica

Het technisch voorstel van de Stadsomroep ging echter veel verder dan dat van die andere steden. Ons plan was om met drie camera's te werken om zowel de burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden als een overzicht van de hele zaal aan te bieden vanaf een regie waar we op afstand konden inzoomen op wie aan het woord is. Hoewel dat voor de eerste uitzending nog niet gepland was, zouden later vooraf en achteraf ook commentaren en interviews mogelijk zijn: een soort Villa Politica, maar dan in het heel klein. Daarvoor heeft de Stadsomroep meer dan 10.000 euro geďnvesteerd. Maar de 'nieuwe wind van openheid' van het nieuwe Brugse stadsbestuur blijkt ook in dit geval een sterk luchtje met zich mee te dragen.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer over Media    Opinie    Politiek    Andre Van Nieuwkerke    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag