Nieuws uit de Brugse regio

430.000 euro voor betere doorstroming van de Blankenbergse Vaart

430.000 euro voor betere doorstroming van de Blankenbergse Vaart
Brugge, maandag 16/12/2013. Vlaanderen gaat voor 430.000 euro bijdragen voor de uitvoering van een project dat voor een betere doorstroming en de vrijwaring van de buffercapaciteit van de Blankenbergse Vaart moet zorgen. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde in totaal 1,3 miljoen euro aan subsidies goed voor polders en wateringen in 2014 en daarvan gaat meer dan een derde naar de Blankenbergse Vaart, die Brugge met de Noordzee in Blankenberge verbindt. Vlaams minister Schauvliege: 'Om wateroverlast te bekampen wil ik naast grote infrastructuurwerken ook lokaal kleinere projecten ondersteunen. Water dat stroomopwaarts de ruimte krijgt, zorgt immers voor minder problemen stroomafwaarts.'

Vlaamse steun onontbeerlijk voor polders

De polders en wateringen zijn lokale besturen die binnen hun ambtsgebied zelf verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer en daarvoor innen ze eigenlijk hun eigen 'polderbelastingen'. Maar om grotere investeringswerken uit te voeren, kunnen ze een beroep doen op de Vlaamse overheid. Om de risico's op overstromingen terug te dringen werd door Vlaanderen de afgelopen jaren 24 miljoen euro extra ge´nvesteerd om wachtbekkens aan te leggen en pompgemalen in laaggelegen poldergebieden vernieuwen. Op die manier moet de afvoer van oppervlaktewater naar zee en daarmee de veiligheid van omwonenden worden verzekerd.

Van alle ingediende projectvoorstellen die de Vlaamse Milieumaatschappij heeft onderzocht en beoordeeld, werden negen projecten geselecteerd voor subsidiŰring. Het polderbestuur moet nu het voorstel verder uitwerken en een definitief dossier indienen, voordat de voorziene bedragen kunnen worden betaald.

(FN-Meegedeeld-Vlareg)

FN
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    CD&V    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag