Nieuws uit de Brugse regio

Is deeltijdse werkhervatting na ziekte met betaling van voltijds loon contraproductief duur?


Volledige ongemonteerde "live" audio

Is deeltijdse werkhervatting na ziekte met betaling van voltijds loon contraproductief duur?
Brugge, woensdag 26/2/2014. Het Brugse stadsbestuur heeft een nieuwe maatregel uitgewerkt om werknemers van de stad na ziekte opnieuw te integreren in de werkplek. Bij uitputting van de ziektekredietdagen en wanneer iemand halftijds terug wil komen werken heeft het stadsbestuur een speciaal soort betaald verlof uitgedokterd, waarbij een werknemer maximaal 90 kalenderdagen halftijds terug kan werken bij de stad.
Volgens N-VA, die tegen temde, en de Open VLD raadsleden die zich onthielden in de gemeenteraad gaat het om een contraproductieve en zeer dure operatie. Geert Van Tieghem (N-VA) maakte de rekening: 'jaarlijks bouwt men aan de overheid 21 ziektekredietdagen op per prestatiekalenderjaar. En tijdens die 90 dagen diede stad nu extra heeft bedacht kan men halftijds werken, maar wordt men wel voltijds betaald. De filosofie achter het toestaan van halftijdse prestaties wegens ziekte is logischerwijs de re-integratie in het normale arbeidscircuit, en dat kunnen we vanuit N-VA alleen maar toejuichen. Doch het stadsbestuur heeft in deze geen enkele garantie dat deze doelstelling – ondanks het stevige prijskaartje – gehaald zal worden, want na die 90 dagen kan terug geopteerd worden voor voltijds ziekteverlof (disponibiliteit) i.p.v. de verhoopte voltijdse tewerkstelling. En wellicht zal wel niemand kiezen voor het artikel 263, waarin bepaald wordt dat men daarna gewoon deeltijds kan verder werken met een deeltijds loon en waarbij de toestand van disponibiliteit ophoudt. In de private sector, onrechtstreeks de enige financier van deze Brugse stadsuitvinding, is een dergelijke maatregel immers gewoon ondenkbaar,' zegt Geert Van Tieghem. 'We kennen uiteraard wel de oorsprong van het verhaal: een combinatie van deeltijdse prestaties na ziekte en deeltijdse disponibiliteit wegens ziekte is strijdig met het Besluit van de Vlaamse Regering over de rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007. Disponibiliteit is per definitie voltijds. Een personeelslid kan niet tegelijkertijd én in disponibiliteit én in dienstactiviteit zijn. Maar ons inziens verrechtvaardigt dat niet de komst van deze dure, contraproductieve maatregel die volgens ons zijn uiteindelijke streefdoel zal missen,' voorspelt Geert Van Tieghem nog.
Schepen Jos Demarest (CD&V) verwacht wel dat de maatregel zal helpen om mensen na ziekte opnieuw te integreren in de werkplek en begrijpt de kritiek niet. 'Wij vinden deze re-integratie belangrijk en deze moet goed zijn voor de dienst én de persoon in kwestie', zei Demarest, die met de bedoeling duidelijk Van Tieghem overtuigde, maar N-VA blijft erbij dat het prijskaartje dat daar aan hangt én het risico dat de maatregel nergens toe lijdt te groot...

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer over Concert    Tewerkstelling    Politiek    CD&V    N-VA    Jos Demarest    Sociaal    Zorg    Welzijn    Geert Van Tieghem    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag